Võistlus

Selgunud on Keila jõeäärse promenaadi ideevõistluse parimad tööd

15. detsember 2023

Eesti Maastikuarhitektide Liidu ja Keila Linnavalitsuse

PRESSITEADE

14.12.2023

Selgunud on Keila jõeäärse promenaadi ideevõistluse parimad tööd.

20. detsembril kell 11:00 Harju Maakonnaraamatukogus (Ehitajate tee 1, Keila) toimuval auhinnatseremoonial selgub võidutöö ja avatakse ümbrikud parimate tööde autorite nimedega.

Võistlusala näol on tegemist Keila linnasüdame vahetus läheduses paikneva loodusilmelise vee-äärse puhkealaga, millel on suur potentsiaal kujuneda selle mitmekesistamisel linna avaliku ruumi oluliseks ja üheks atraktiivsemaks osaks. Kuna tegemist on linnaruumiliselt olulise ja maastikuliselt ning ökoloogiliselt keeruka kohaga, oli ideevõistluse peamiseks ülesandeks kombineerida looduslähedasi säästlikke lahendusi, mis tõstaks jõe kalda elurikkust tagades ka puhkajate kasutusmugavuse.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ideevõistlusel osalenud tööd olid mitmekülgsed ja kvaliteetsed. Iga töö puhul tõstsid žüriiliikmed esile erinevaid tugevusi ja nägid ka arenguvõimalusi. Otsuse langetamisel arvestati nii kasutustaristu mitmekülgsuse kui funktsionaalsusega, hinnati looduslähedaste säästlike lahenduste kasutamist ja elurikkuse aspektidega arvestamist.

 

Pärast arutelu ja ideevõistluse kavandite võrdlemist otsustati I koht ja ergutuspreemia konsensuslikult ning II ja III koha järjestus hääletuse teel.

Žürii otsusel on nelja parima töö märgusõnad tähestikulises järjekorras: „Juur“, „Minor Plus Est“, „Purre“ ja „Siuts-säuts“. Vaata nelja parima töö pilte siin.

Võistlusel antakse välja kolm preemiat: esimene koht 8000 eurot, teine koht 6000 eurot, kolmas koht 4000 eurot ning üks ergutuspreemia 1000 eurot.

Esimese koha auhinna väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. 

Žürii koosseisusu kuulusid:

Maastikuarhitekt Maarja Tüür (žürii esimees), Keila linna abilinnapea Inge Angerjas, Keila linna arhitekt Märt Maripuu , Keila linna planeeringuspetsialist Kadi Tuul, maastikuarhitekt Heiki Kalberg, arhitekt Toomas Paaver, maastikuökoloog Lauri Klein ning kogukonna esindaja ja muinsuskatse spetsialist Kirsi-Merilin Luik. Žürii sekretär (hääleõiguseta) oli Kerttu Kõll.