Kutsetunnistus

Kutse- ja hindamiskomisjon

Kutse andmine on reguleeritud Kutseseaduse ja  Kutse andmise korraga.
Hindamine on sätestatud hindamisjuhendiga.
Kompetentsuspõhist hindamist toetav juhendmaterjal Kutsekoja kodulehel.

Kutsekomisjoni koosseis:
Ülle Kunnus – esimees
Rutt Piir – aseesimees
Age Alas
Heiki Kalberg
Ivar Lubjak
Katrin Koov
Sulev Nurme
Toomas Muru
Veronika Valk-Siska

Hindamiskomisjoni koosseis:

Teele Nigola - esimees
Sirle Salmistu - aseesimees
Minea Kaplinski
Mare Maran
Kadi Nigul
Silver Riisalo
Mart Hiob
Eleriin Tekko
Tanel Breede
Katri Soonberg
Teele Aaslaid
Toomas Põld