Kutsetunnistus

Kutse- ja hindamiskomisjon

Kutse andmine on reguleeritud Kutseseaduse ja  Kutse andmise korraga.
Hindamine on sätestatud hindamisjuhendiga.
Kompetentsuspõhist hindamist toetav juhendmaterjal Kutsekoja kodulehel.

Kutsekomisjoni koosseis:
Ülle Kunnus – esimees
Rutt Piir – aseesimees
Age Alas
Heiki Kalberg
Katrin Koov
Piret Palm
Toomas Muru
Veronika Valk-Siska
Ülle Maiste

Hindamiskomisjoni koosseis:

Teele Nigola - esimees
Kadi Nigul
Eleriin Tekko
Tanel Breede
Katri Soonberg
Toomas Põld
Kersti Lootus
Remi Kübar
Priit Paalo
Laura Männamaa