Organisatsioonist

Tutvustus

Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL)

EMAL on 24. märtsil 2003. aastal loodud on maastikuarhitektide ja maastiku-arhitektuuriteadlaste vabatahtlik, sõltumatu ja demokraatlik loominguline erialaühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel ning mille eesmärkideks on:

  • esindada ja edendada maastikuarhitektuuri eriala Eestis;
  • kaitsta oma liikmete loomingulisi, kutseõiguslikke ja majanduslikke huvisid;
  • teha koostööd teiste organisatsioonidega;
  • korraldada erialaseid konkursse;
  • arendada maastikuarhitektuurialast koolitust ning toetada liikmete enesetäiendamist;
  • osaleda maastikuarhitektuuri kutseala korraldamisel Eestis; 
  • teha ettepanekuid maastikuarhitektuurse pärandi kaitse alla võtmiseks, kaitse korraldamiseks ja dokumentaalse materjali säilitamiseks; 
  • vahendada informatsiooni liidu liikmetele ja anda välja trükiseid; 
  • jagada tunnustust silmapaistvatele saavutustele maastikuarhitektuuri valdkonnas, anda välja stipendiume.

Maastikuarhitekt

Maastikuarhitekt on vähemalt nelja aastase akadeemilise erialase haridusega diplomeeritud spetsialist, kelle põhiliseks tegevuseks on maastiku ruumiline kujundamine. Maastikuarhitekti rahvusvaheline standard (originaaldokument)

VAATA LISAKS: MAASTIKUARHITEKTUURI ERIALA TUTVUSTUS

Olulised dokumendid