Teadus ja õpe

Haridusasutused

Maastikuarhitektuuri eriala õpetab praeguse seisuga (2018):

Eesti Maaülikool / Maastikuarhitektuuri õppetool 

Maastikuarhitektuuri magistriprogrammi edukas läbija on pädev maastikuarhitekt, kelle diplom on tunnustatud nii Eesti kui rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide poolt nagu EMAL, EFLA-IFLA. Omandatud erialane ettevalmistus võimaldab töötada erinevatel era- kui avaliku sektori töökohtadel, kus maastikuarhitekti kompetentsi vajatakse, nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Magistridiplom on eelduseks „maastikuarhitekti 7“ kutsetunnistuse taotlemisel või õpingute jätkamiseks doktoriõppes akadeemilise karjääri tegemiseks.

Rohkem infot
EMÜ kodulehel
Kontakt:
Toomas Muru, toomas@maastikuarhitekt.ee,  731 3139, 506 7931

Vaata videotest, miks õppida EMÜs maastikuarhitektuuri`?


Tallinna Tehnikaülikool / Maastikuarhitektuuri õppetool

Tallinna Tehnikaülikooli maastikuarhitektuuriõpe keskendub kolmele maastikuarhitektide jaoks kesksele teadmusvaldkonnale: disain; maastik ja selle komponendid ning tehnilised teadmised. Õpe koosneb suurtest erialastest projektidest, mida on 5-aastase õppe jooksul vähemalt kümme, ning mis kõik keskenduvad erinevate erialaste väljakutsete lahendamisele linnaväljakutest militaar- ja tööstusalade ning ajalooliste parkideni. Projekte juhendavad interdistsiplinaarsed meeskonnad (maastikuarhitektid, arhitektid, insenerid, disainerid, ajaloolased, ökoloogid jne.), et anda noortele maastikuarhitektidele arusaam valdkondade ülese koostöö võimalikkusest ja vajalikkusest keeruliste erialaste ülesannete lahendamisel.

Kontakt: Kristi Grišakov, kristi.grisakov@taltech.ee, +372 5183420

NB! TTÜ juhtkond on otsustanud maastikuarhitketuuri programmidele vastuvõttu enam mitte avada. See tähendab, et uusi tudengeid me enam vastu ei võta ning aktiivne õppetöö lõppeb 2020. a kevadel.