Organisatsioonist

Missioon ja ajalugu

Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) on 2003. aastal asutatud maastikuarhitektide ja maastikuarhitektuuriteadlaste vabatahtlik, sõltumatu ja demokraatlik loominguline erialaühendus, mis tegutseb liikmete omavalitsuse alusel. 

Alates 2011 aastast on EMAL IFLA (International Federation of Landscape Architects) täieõiguseline liige, alates 2013.a aastast riiklikult registreeritud maastikuarhitekti kutse andja ja alates 2014. aastast riiklikult tunnustatud loomeliit. Liidu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek, üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Liidu tegevust 4…9 liikmeline juhatus (vabatahtlikuse alusel). 

Alates 2014. aasta lõpust on liidus tööl palgaline koordinaator-projektijuht. EMAL on osalenud seadusandluse, arengukavade, standardite jms väljatöötamisel ja korraldamisel: maastikuarhitekti kutsestandard, arhitekti kutsestandard ja ruumilise planeerija kutsestandard, arhitektuurivaldkonna arengukava 2008-2009, arhitektuuri- ja disaini arengukava, disainivaldkonna arengukava 2009, planeeringute leppemärkide väljatöötamine 2010, Eesti kultuuripoliitika aastani 2020, riiklikud standardid, ehitusprojekti standard, linnatänavate standard, planeerimisseadus 2008, planeerimis- ja ehitusõiguse kodifitseerimine 2010, Planeerimis- ja ehitusseadus, muinsuskaitseseaduse, riigi arhitekt, kultuuripoliitika, Euroopa maastikukonventsioon, tegevuskava „Maa-arhitektuur ja –maastik. 4 Uurimine ja kaitse. 2007-2010, Eesti planeerimisõppekavade arendamine (EPA), Disainiöö 2008, 2009, Valgusfestival 2009, Universaalne disain, Kaunis kodu 2009, Arhitektuurikoda 2014…, Kultuuri koda 2014…, Tartu planeerimiskonverents 2015, 2016. Korraldatud on erialaseid ekspeditsioone välismaale (Inglismaa ajaloolised pargid (2006), Ventspils (2007), Temporary Garden maastikukunsti festival Saksamaal (2008), Tagasi keskaega (Püreneed) 2015) ja Eestisse (Rakvere, Hiiumaa, Võru, Haapsalu, Tallinn jt). 

Läbi on viidud kaasaegse maastikuarhitektuuri kaardistamine ja välja antud erialast ajakirja ÕU. EMAL on osalenud erialaste ideevõistluste žüriide töös. 

Rahvusvaheline koostöö: 

Alates 2012. aastast on EMAL CivilScape (International association of civil society organizations) liige. 

Alates 2011. aastast esindab EMAL Eesti maastikuarhitekte olles maastikuarhitekte koondava rahvusvahelise organisatsiooni International Federation of Landscape Architects (IFLA) täisliige.

Alates 2007. aastast on EMAL osalenud rahvusvahelistel maastikuarhitektuurialastel kongressidel (Brüssel 2007, Holland 2008, Brasiilia 2009, Zürich 2011, Peterburg ja Kaplinn 2012, Berliin ja Uus-Meremaa 2012, Oslo 2014, Lissabon 2015, Torino 2016, Brüssel 2016). EMAL on korraldanud rahvusvahelisi konverentse, millest suurim, 35 riigi osalejaga EFLA kongressi „Mind the Gap. Landscape for a New Era“ toimus 2012. aastal ja Baltic landscape forum 2014. aastal.