Loometoetus ja -stipendium

Üldinfo

Loomeliiduna on EMALil võimalik välja and loometoetusi ja loomestipendiume, mille maksmise aluseks on loovisikute ja loomeliitude seadus ning liidu juhatuse poolt kinnitatud taotlemise kord (uusim versioon täiendatud 24.09.2021 juhatuse otsusega).

Loometoetus on vabakutselistele loovisikutele igakuiselt makstav toetus. Loomestipendium on loovisikutele loometegevuseks või täiendõppeks mõeldud ühekordne stipendium. 

Loovisiku ja loometegevuse mõisted võib leida autoriõiguse seadusest.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge: aljona@maastikuarhitekt.ee

Taotlused loomestipendiumi või -toetuse taotlemiseks saatke aadressile: juhatus@maastikuarhitekt.ee (täpsemad juhised leiate kõrvalasuvast rippmenüüst vastavatelt alamlehtedelt)

* * *

Loometoetuste ja -stipendiumite jagamise üle otsustab liidu üldkoosoleku poolt kaheks aastaks valitav loomekomisjon.  

Aastatel 2018-2022 on komisjoni koosseisus liidu liikmed Aljona Galazan, Merle Karro-Kalberg, Toomas Muru ja Toomas Põld. Loometoetuste jagamisel kuulub komisjoni täiendavalt Kultuuriministeeriumi esindaja.

Komisjon võtab arvesse nii liikmemaksu tasumise ajalugu kui ka loomeregistri täitmist. Loomeregister on leitav Ettevõtjaportaalist (peale sisse logimist valige Loomeliidud), kus tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik varem sisestatud isiku teosed. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade täitmine on kohustuslik).