Loometoetus ja -stipendium

Üldinfo

Loomeliiduna on EMALil võimalik välja and loometoetusi ja loomestipendiume, mille maksmise aluseks on loovisikute ja loomeliitude seadus ning liidu juhatuse poolt kinnitatud taotlemise ja maksmise kord.

Loometoetus on vabakutselistele loovisikutele igakuiselt makstav toetus. Loomestipendium on loovisikutele loometegevuseks või täiendõppeks mõeldud ühekordne stipendium. 

Loovisiku ja loometegevuse mõisted võib leida autoriõiguse seadusestVabakutselise loovisiku mõiste võib leida loovisikute ja loomeliitude seadusest. 

Täiendavate küsimuste korral pöörduge: loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee

Taotlused loomestipendiumi või -toetuse taotlemiseks saatke aadressile: juhatus@maastikuarhitekt.ee (täpsemad juhised leiate kõrvalasuvast rippmenüüst vastavatelt alamlehtedelt)

* * *

Loometoetuste ja -stipendiumite jagamise üle otsustab liidu üldkoosoleku poolt kaheks aastaks valitav loomekomisjon.  

Aastatel 2022-2024 on komisjoni koosseisus liidu liikmed Aljona Galazan, Toomas Muru, Lidia Zarudnaya ja Hele Möllits. Loometoetuste jagamisel kuulub komisjoni täiendavalt Kultuuriministeeriumi esindaja.

Loomestipendiumi või -toetuse saamiseks tuleb saata taotlus aadressile: loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee (vt täpsemad tingimused ja juhised vasakust menüüst).

Loometoetuste jagamisel kuulub komisjoni täiendavalt Kultuuriministeeriumi esindaja.

NB! Lisaks põhjendatud taotlusele loomekomisjon võtab arvesse nii liikmemaksu võlgnevust kui ka loomeregistri 3 viimase aasta seisu. Oma liikmemaksu seisu võib vaadata liidu sisemisest andmebaasist Mustikas. Loomeregister on leitav Ettevõtjaportaalist (peale sisse logimist valige Loomeliidud), kus tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“.