Loometoetus ja -stipendium

Üldinfo

Alates 2016.aastast väljastab EMAL oma liikmetele loometoetusi ja loomestipendiume.

Loometoetus on vabakutselistele loovisikutele igakuiselt makstav toimetulekutoetus pooleks aastaks. Loometoetust võivad taotleda need liikmed, kes töötavad vabakutselise või FIEna, või on ajutiselt kaotanud püsiva töölepingu suhte.

Loomestipendium on loovisikutele loometegevuseks või sellega seotud täiendõppeks mõeldud ühekordne stipendium. Loomestipendiumi võivad taotleda kõik EMALi liikmed.

EMALi välised maastikuarhitektid võivad taotleda loometoetust otse Kultuuriministeeriumilt, loomestipendiumile neil õigust ei ole.

Loometoetuse või -stipendiumi saamiseks tuleb saata vastav taotlus loomekomisjonile. Lisaks taotlusele võtab loomekomisjon arvesse nii liikmemaksu võlgnevuse puudumist kui ka loomeregistri 3 viimase aasta aktiivset seisu. Vt täpsemad tingimused ja juhised vasakust menüüst.

Loovisik on inimene, kes erialaselt tegutseb loomevaldkonnas ning loob teoseid, mille valmimisel tekib isikul autoriõigus (vt AÕS). Loovisiku ja loometegevuse tähendusi tõlgendatakse Eestis veidi erinevalt, vastavalt kontekstile. Loometoetuste ja -stipendiumite andmisel lähtume LLS mõistest, et loovisik on autor või esitaja, kes tegutseb arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stsenograafia aladel (vt LLS).

Vabakutseline loovisik on LLS mõistes loovisik, kes ei ole avalikus teenistuses ega tööta töölepingu alusel, kuid tegutseb muus töösuhte vormis, nt FIE, käsundus- või töövõtulepinguga ning kelle tulu koosneb muu hulgas ka litsensi- või autoritasust (vt LLS).

Loometoetuste ja -stipendiumite jagamise üle otsustab EMALis üldkoosoleku poolt kaheks aastaks valitav loomekomisjon. Aastatel 2022-2024 on komisjoni koosseisus liidu liikmed Aljona Galazan, Toomas Muru, Lidia Zarudnaya ja Hele Möllits. Loometoetuste jagamisel kuulub komisjoni täiendavalt Kultuuriministeeriumi esindaja.

Taotlused ja aruanded saata: loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee, täiendavate küsimuste korral võib pöörduda Aljona Galazan’i poole aljona.galazan@gmail.com, tel 56689070.

***

Loometotetuste maksmise tingimused sätestab loovisikute ja loomeliitude seadus (LLS), loomestipendiumide maksmise tingimusi kujundab iga loomeliit ise. EMALis loometoetuste ja -stipendiumite maksmise aluseks on EMALi loovisikutele loometoetuste ja -stipendiumite maksmise kord.

Loometoetused ja -stipendiumid on finantseeritavad riigi poolt, et toetada loovisikuid: ajutisse raskustesse sattunud vabakutselisi loovisikuid (loometoetused) ja turgutada sellist loometegevust, mille pealt loovisik ei saa tulu, kuid isiku loominguliseks arenguks on märkimisväärselt oluline (loomestipendiumid).

Vahendid loometoetusteks ja -stipendiumiteks jagab Kultuuriministeerium Eestis tunnustatud loomeliitudele kord aastas. Toetust saanud liit on kohustatud andma aru ministeeriumile kasutatud vahendite kohta samuti kord aastas.