Loometoetus ja -stipendium

Loometoetus

Mis on loometoetus?

Tegu on igakuise toetusega, mis määratakse korraga kuueks kuuks ning mida on loomeliidul õigus maksta vabakutselistele loovisikutele, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. 

Loometoetuse maksmise aluseks on Loovisikute ja loomeliitude seadus. 

Vabakutselisele loovisikule igakuiselt makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.  2021. aastal on selleks 584 € (neto) kuus. Toetust arvestatakse alates taotluse esitamise kuupäevast tagasiulatuvalt.

Kes saavad loometoetust taotleda?

Loometoetust on õigus maksta vabakutselisele isikule, kes:

  • ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel (näiteks käsundusleping, töövõtuleping);
  • on vanuses 16. aastat kuni vanaduspensioni eani;
  • ei ole saanud vähemalt loometoetuse taotlemisele eelneval kuul võlaõigusliku lepingu (nt töö-, müügi-, üüri-, käsundus- või töövõtulepingu) alusel tulu;
  • ei õpi õppeasutuses päevases ehk statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (akadeemilisel puhkusel olija võib toetust taotleda);
  • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
  • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
  • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
  • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool vabakutselise loovisiku loometoetuse suurusest.
Loometoetusega üheaegselt võib loovisik saada Kultuurkapitali stipendiume, preemiaid ja toetusi ning loomeliidu toetusest makstavaid stipendiume.

Kuidas loometoetust taotleda?

Loometoetuse taotlemiseks veendu, et vastad seaduses ette nähtud tingimustele, täida loometoetuse avaldus ja saada see aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Loometoetuse taotlust saab esitada igal ajal.

Otsus vormistatakse 45 tööpäeva jooksul ning edastatakse taotlejale 5 kalendripäeva jooksul e-kirjaga.