Loometoetus ja -stipendium

Loometoetus

Mis on loometoetus?

Tegu on igakuise toetusega, mis määratakse korraga kuueks kuuks ning mida on loomeliidul õigus maksta vabakutselistele loovisikutele, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. 

Loometoetuse maksmise aluseks on Loovisikute ja loomeliitude seadus ning liidu juhatuse poolt kinnitatud taotlemise kord. Täpsemalt loovisikute loometoetusest ja KKK võib lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Vabakutselisele loovisikule igakuiselt makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär. 2022. aastal on loometoetuse suurus 654 eurot kuus. Loometoetus on tulumaksuvaba (ei kuulu deklareerimisele); sotsiaalmaksu maksab liit riigile eraldi. Toetust arvestatakse alates taotluse esitamise kuupäevast tagasiulatuvalt.

Kes saavad loometoetust taotleda?

Loometoetust on õigus maksta vabakutselisele isikule, kes:
 • on vabakutseline ehk ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu alusel (muu võlaõiguslik leping olla võib);
 • on vanuses 16. aastat kuni vanaduspensioni eani;
 • ei õpi päevases õppeasutuses ehk statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (akadeemilisel puhkusel olija võib toetust taotleda);
 • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
 • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
 • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
 • ei ole saanud loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul tulumaksuga maksustavat tulu rohkem kui pool loometoetuse määra (327 eurot bruto kuus);
 • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool vabakutselise loovisiku loometoetuse suurusest (327 eurot bruto).
NB! Alates 5. märtsist 2022 jõustus loovisikute ja loomeliitude seaduse oluline muudatus:
 • Loometoetusele eelneval kuul tohib loovisik olla saanud tulumaksuga maksustavat tulu või töövõimetoetust kokku kuni ühe miinimumpalga määra kuus ehk 654 eurot bruto;
 • Loometoetuse saamisega samaaegselt tohib loovisik teenida või saada töövõimetoetust kokku kuni ühe miinimumpalga määra kuus ehk 654 eurot bruto;
 • Kaob 2 aastase pausi nõue kahe loometoetuse perioodi vahel.
LLS muudatus (§ 234) kehtib kuni 31.12.2022 . Täpsemalt loe Kultuuriministeeriumi lehel. Vaata kõiki LLS muudatusi Riigiteataja lehel.

Loometoetusega üheaegselt võib loovisik saada Kultuurkapitali stipendiume, preemiaid ja toetusi ning loomeliidu toetusest makstavaid stipendiume.

Kuidas loometoetust taotleda?

Loometoetuse taotlemiseks veendu, et vastad seaduses ette nähtud tingimustele, täida loometoetuse avaldus ja saada see aadressile loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee. Loometoetuse taotlust saab esitada igal ajal.

Otsus vormistatakse 45 tööpäeva jooksul ning edastatakse taotlejale 5 kalendripäeva jooksul e-kirjaga.  

NB! Loomeliitu mittekuuluv vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda otse Kultuurministeeriumilt.