Saa maastikuarhitektiks!

Kuidas saada maastikuarhitektiks?Sammud maastikuarhitektiks saamisel:

  1. Läbida bakalaureuse ja magistrikraad maastikuarhitektuuri erialal. Ülikoolid Eestis ja välismaal
  2. Praktiseerida maastikuarhitekti tööd mõnes büroos Eestis ja välismaal (ERASMUS+)
  3. Pärast 4 aastat praktilist tööd esitada avaldus Eesti Maastikuarhitektide Liidule, et omandada kutse.
Maastikuarhitekt on vähemalt nelja aastase akadeemilise erialase haridusega diplomeeritud spetsialist, kelle põhiliseks tegevuseks on maastiku ruumiline kujundamine.

Maastikuarhitektuuri kutsestandardid:
Maastikuarhitektiks olemine tähendab töötamist konsultandina, büroos või omavalitsuses. Pärast ülikooli edukat lõpetamist ja magistrikraadi omandamist ning kutse omandamist on maastikuarhitektid oodatud töötama näiteks valdkondades nagu: avaliku ruumi kujundamine; ruumiline planeerimine; detailplaneerimine; aiakujundus, sh tervendavate aedade loomine; ajaloolistele maastike, näiteks mõisaparkidele taustauuringute tegemine ja nende restaureerimine; loodusmaastike ja metsade puhkealade kujundamine; väliruumide kujundamine erivajadustega inimestele; laste mängualade kujundamine; kultuurmaastike kirjeldamine ja hindamine; endiste tööstusmaastike, nt kaevanduste, planeerimine ja kujundamine; metsamaastikele minimaalse visuaalse mõjuga tegevuste planeerimine ja kujundamine; suurte taristuüksuste, nagu tuulegeneraatorite visuaalse ja maastikumõju hindamine; parkide ja teiste rohealade hooldamine ja korraldamine. On ka võimalus spetsialiseeruda mõnele teisele erialaselt huvipakkuvale suunale.

Magistrikraadi omandanud lõpetajatel on võimalus saada Eesti Maastikuarhitektide Liidu toetajaliikmeks ja pärast kaheaastast töökogemust liidu tegevliikmeks.