PELILOO

Park/haljasala
Asukoht
Pärnu
Tellija
Pärnu Linnavalitsus
Võistlus
2017
Projekti staadium
eskiis
Maastikuarhitektid
Kaasautorid
Karla Steele-Gomez, Adina Matroz, Derek Oakman, Ching-Wei Yang (Scape Design)
Peaprojekteerija
Scape Design
Valdkond
Võistlus
Võistlus
Tagasi loomingu nimekirja
PELILOO on 2017. aastal toimunud Pärnu ranna visioonivõistlusel 2. koha vääriliseks hinnatud võistlustöö.

“Peavari”, “Liikumine” ja “Loodus” on Pärnu rannapiirkonna arengu kolm strateegilist pidepunkti, pakkudes selge raamistiku laiemast visioonist detailsemate (maastiku)arhitektuursete eskiiside välja töötamiseni.  

Peavari 

Sõna “peavari” sünonüümid annavad aimu selle laiemast mõttest alates varjupaigast või onnist kuni laiemas plaanis protektsionismi või kaitsepõhimõteteni välja. Külastaja heaolu ei tule kellegi või millegi arvelt; eesmärgiks on looduskeskkonna ja inimtegevuse säästlik ja üksteist toetav kooseksistents. 

Liikumine 

Liikumine tähendab head juurdepääsu, selget ruumiloogikat ning sidusust, olles ühendav jõud kõigi eriilmeliste rannaalade vahel. Ühendused peavad olema lihtsad kasutada, kindlalt struktrueeritud ning visuaalselt üheseltmõistetava ning selge vormikeelega kujundatud ja tähistatud. 

Loodus 

Looduse aspekt tähistab heas mõttes interventsiooni inimtegevuse ja looduskeskkonna vahelise skaala mõlemas suunas. See põhimõte väljendub looduslike elementide kasutamises ranna-äärsete alade ümbermõtestamisel. Külastaja mõtte- ja meeltemaailma teadlik suunamine võimaldab loodust vahetult vaadelda, nautida ja tunnetada kindlaks määratud keskkonnas ja kindlate mängureeglite järgi. 

Konkursitöö plakatid

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.