Kõpu kiriku park

Park/haljasala
Asukoht
Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa
Tellija
EELK Kõpu Peetri kogudus
Projekt
2012
Projekti staadium
põhiprojekt
Valmis
2019
Maastikuarhitektid
Peaprojekteerija
Loovmaastik OÜ
Eriosad
Välisvalgustus - Anraco OÜ (Andres Kuimet) / Vee- ja kanalisatsiooniühendused - Akvalius OÜ (Rauno Ränkel, Sirle Gerne)
Ehitaja
Raudcom OÜ (projektijuhid Helmet ja Anneli Raudkivi)
Valdkond
Välisruumi ehitusprojekt
Välisruumi ehitusprojekt
Tagasi loomingu nimekirja
Kiriku pargi märksõnadeks on: "Nii palju, kui vaja ja nii vähe, kui võimalik, võimalikult maalähedane ning võimalikult palju kohalikest materjalidest".

Ühelt poolt pidi kiriku pargi kavandamisel arvestama maakirikute ümbruse tradtisoonilisusega, tooma esile sealsed mäestised, kuid teiselt poolt olema ka omanäoline. Kõpu kirku pargi omanäolisuse annab sealne olemasolev maapinna reljeef (pinnase vallid vastu maakividest piirdeaeda), mida on sealse Vabadussõja mälestussamba ümbruse juures täiendavalt juurde rajatud.

Kiriku pargi kujunduspõhimõtted on maastiku poole pealt korrapäratumad, kus kujundus muutub järjest rangemaks kiriku ja Vabadussõja mälestussambale lähemale liikudes.

Vabadussõja mälestussamba plats on kujundatud range ruuduna, mille sisse on markeeritud maakividest vabadussõja rist. Vabadussõja rist oli esialgse samba otsas, mida peale samba taastamist pole uuesti taastatud ja on hoopis sammast ümbritsevale platsile markeeritud.

Kiriku jaoks oli üks suurimaid õnnestumisi see, et lisaks projektis ettenähtule viidi ka reaaluses kiriku esine maantee 1m võrra allapoole (koguduse ja Muinsuskaitseameti võitlus Maanteeametiga), et sademevesi ei tungiks kirikusse ja kiriku seintesse. Lisaks sellele sai loodud jalakäijate juurdepääs kirikusse, kiriku parki ja Vabadussõja mälestussamba juurde. Vabadussõja mälestussamba juurde rajati ka istumisvõimalus ilusa vaatega ümbritsevale maastikule, et kasutada ära sealne maastikuline väärtus.

Kiriku park, kui mõtisklemise ja kirikusse sisenemise eelhäälestamise paik.

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.