Võistlus

Keila lauluväljaku ideevõistlus

15. mai 2020
Foto: Markus Orav

Võistluse korraldab Keila Linnavalitsus koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga


Ideevõistluse eesmärk:

Võistlusala piires Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse välisruumi kujunduse parima tervikliku ideelahenduse saamine, et uuendada lauluväljaku rajatiste kompleksi multifunktsionaalseks suurürituste korraldamise paigaks, luua laululava ümbritsevale pargialale terviklik kaasaaegse kujundusega avalikult kasutatav puhkeala ning rajada tänapäeva nõuetele vastav uus ja kaasaegne, atraktiivne laululava koos abiruumidega. Ideekonkursi järgselt on eesmärgiks jätkata koostööd võidutöö autori(te)ga ning sõlmida ideekavandi alusel projekteerimistööde leping Keila lauluväljaku ja selle lähiümbruse puhkeala rekonstrueerimiseks. 

Ideevõistlus on eelvalikuga 2-etapiline võistlus.

Konkursil osaleva meeskonna koosseisu peab kuuluma vähemalt üks volitatud arhitekt (tase 7 või 8) ja üks volitatud maastikuarhitekt (tase 7 või 8). 

Võistluse 1. voorus esitatakse osalemistaotlused (sh referentstööde loetelu). Hankekomisjon edastab kvalifitseerunud osalejate referentsid anonüümselt võistluse žüriile, kes valib 2. voorus ideekavandit esitama 4 osalejat. 

Ideekonkurss algab 15. mail 2020

Osalemistaotluste esitamise tähtaeg on 5. juunil 2020 kell 10.00

Esimese vooru tulemused selguvad hiljemalt 6. juuliks 2020

Teises voorus ideekavandite esitamise tähtaeg on 30. septembril 2020 kell 16.00

Võistluse tulemus avalikustatakse hiljemalt 20. oktoobril 2020

 

Võistluse žürii koosseis:

žürii esimees: Laura Männamaa, volitatud maastikuarhitekt tase 7, EMAL

žürii liikmed:    

Enno Fels, Keila linnapea

Siiri Hunt, Keila linnaarhitekt

Maret Lepiksaar, Keila abilinnapea

Inge Angerjas, Keila linnaaednik/keskkonnanõunik

Tomomi Hayashi, volitatud arhitekt- ekspert, tase 8, EAL

Siiri Vallner, volitatud arhitekt- ekspert, tase 8, EAL

žürii sekretär:  Toomas Põld, EMAL

žürii varuliige: Ülle Kunnus, volitatud maastikuarhitekt tase 7, volitatud arhitekt tase 7, EMAL 

Võistluse auhinnafond:

Esimese koha auhinnatasu on 5000 eurot, mis makstakse konkursil esikoha võitjale Eesti Kultuurkapitali stipendiumina. 

Ülejäänud kolm teises etapis osalejat (ideekavandi esitajat) saavad korrektselt esitatud kavandite eest ergutuspreemiad igaüks summas 1500 eurot. 

Võistluse eeskiri ja võistlusülesanne ning teised hankedokumendid on Riigihangete registris viitenumbriga 221827  https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1797752/general-info