Täiendkoolituse seminaride sarja „Materjalikasutus maastikukujunduses“ 1 õppepäev

02. aprill 2019
Fotot autor: Ülle Kunnus

Täiendkoolituse seminaride sarja „Materjalikasutus maastikukujunduses“ 1 õppepäev „Pinnasesisesed konstruktsioonid“ toimub 17. aprillil Tartus, Vallikraavi tn 9 (Avita kirjastuse saal).
Päevakava
12.00–12.10 Avasõnad. Uue täiendkoolituse sarja „Materjalikasutus     maastikukujunduses“ tutvustus - Ülle Kunnus, EMAL
12.10–14.10 Dreenisüsteemid ja materjalikasutus katusehaljastuses - Petr Kafonek MSc / Nophadrain BV (Holland)
                     * ekstensiivne ja intensiivne süsteem katusehaljastuses
                     * ekspluateeritavate katuste tehnilised lahendused
                     * dreenimattide, kaitsekihtide ja eritarvikute kasutamine
14.10–14.30  Kohvipaus
14.30–17.00 Geotekstiilide kasutamine maastikukujunduses - Sarunas Palepsaitis / DuPont esindaja Baltimaades
                     * juuretõkkelahendused
                     * umbrohutõkke lahendused
                     * pinnase stabiliseerimise lahendused
                     * juuretõkkelahendused nõlvade ja kergteede kaitseks
                     * drenaažilahendused
Seminari keeleks on inglise keel, vajadusel sünkroontõlge.
Seminarile saad registreerida SIIN