EMALi aastapreemiad 2019 - KONKURSS

08. aprill 2019
Foto autor: Erge Jõgela

Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) kuulutab välja maastikuarhitektide liidu aastapreemiate 2019. aasta konkursi.
Konkursi eesmärk on tunnustada väljapaistvaid erialaseid saavutusi.

Tööde esitamise tähtaega on pikendatud 15. maini 2019.
Tudengiprojekti esitamise tähtaeg on 23. juuni 2019.


Lõplikud auhinnakategooriad paneb paika konkursi žürii vastavalt esitatud töödele, kuid võimalikud kategooriad, milles kandidaate oodatakse, on järgnevad:
avalik ruum;
tegu – publikatsioon, sündmus, näitus, vana pärl (korrastatud ajalooline park vms), aasta klient (kes on toetanud hea lahenduse valmimist), või mõni muu maastikuarhitektuuri seisukohalt märkimist vääriv toetav otsus (nt KOV tasandil vastu võetud otsused, mis toetavad eriala arengut või silmapaistvate teoste sündi);
sündmusruum – eri valdkondade professionaalide koostöös sündinud ajutine, hooajaline või püsiv ruum, milles on ruumiga sünteesitud mitmeid meediume, kunstivorme jne;
aed (sh ka kortermajade hoovialad);
maastikuarhitektuuri kontseptsioon – n-ö sahtliprojekt, väljaehitamata innovatiivse ideega töö, näiteks võistlustöö vms;
aasta tudengiprojekt – kursusetöö või muu ülikoolis õppimise perioodil koostatud projekt, tekst, muu teos või sündmus, mis on valminud/toimunud kuni 23. juunini;
koostööpreemia – tunnustatakse koostööd, mille tulemusel valmis silmapaistev, terviklik ja innovatiivne sündmus või objekt. Näiteks koostöö arhitekti, maastikuarhitekti ning sisearhitekti ja/või inseneri, ehitaja, omaniku või teiste osapoolte vahel.

Osavõtutingimused
· konkursile võib esitada vaid varem nomineerimata teoseid, lubatud on varem esitatud tööd;
· konkursile esitatavad tööd peavad olema valminud 2014 jaanuar kuni mai 2019;
· tudengiprojekt peab olema valminud vahemikus 2017 september kuni juuni 2019.


Kandidaatide esitamine
○ Kandidaatide esitamise õigus on kõigil eraisikutel ja asutustel;
○ Kandidaadi esitamiseks tuleb täita veebivorm, kuhu tuleb märkida:
○ objekti/teo/sündmuse/projekti vms täielik nimetus (ja aadress);
○ nomineeritavad – objekti/teo/sündmuse/projekti vms autor/autorid ja kontaktandmed (e-posti aadress, aadress, kontakttelefon);
○ panustajad – projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed, ehitaja, projekti juht, tellija jne;
○ teose/objekti/sündmuse valmimise aeg;
○ kui tegemist on privaatse ruumiga, siis omaniku või tellija nõusolek objekti külastamiseks ja tema kontaktandmed;
○ lühike, vabas vormis tekstiline objekti kirjeldus ja põhjendus, mis esitatu sobib preemia kandidaadiks;
○ graafiline materjal – objekti tutvustavad fotod, joonised ja muu graafiline materjal (kõiki üks kuni viis ühikut) (suurus kuni 100 MB):
○ projekti korral projektlahenduse olulisemad joonised (.pdf)
○ vähemalt viis illustreerivat fotot (.jpg)
Kinnitused: esitatud andmete õigsus; esitaja annab loa töödelda esitatud andmeid; kaasautori(te) nõusolek konkursil osaleda.

Veebivormi saab kasutada Google’i kontoga. Vorm pole poolikuna salvestatav ja selle täitmine eeldab püsivat internetiühendust. Probleemide korral või Google’i konto puudumisel saab kandidaate esitada aadressile: aastapreemiad@maastikuarhitekt.ee

Žürii
Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad välja maastikuarhitektidest ja arhitektidest koosnev žürii, kuhu kuuluvad:
Martin Allik, maastikuarhitekt, Mareld landskapsarkitekter AB;
Kristian Nigul, maastikuarhitekt, Väli maastikuarhitektid;
Kaja Pae, arhitekt, arhitektuuriajakirja Maja peatoimetaja;
Kristi Grišakov, urbanist-linnaplaneerija, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht;
Merle Karro-Kalberg, maastikuarhitekt, Artes Terrae, kultuurilehe Sirp arhitektuuritoimetaja.

Eesti Maastikuarhitektide Liidul on õigus heatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta preemiad välja andmata.

Žüriil on õigus kandidaate nomineerida sobivamas kategoorias, vajadusel luua täiendav preemiakategooria ning anda välja lisatunnustused.

Preemia nominendid avalikustatakse pärast žürii otsuste tegemist. Esialgsete kandidaatide nimekirja ei avalikustata.

Laureaadid kuulutatakse välja ning auhinnad antakse üle 2019. aasta arhitektuuripreemiate auhinnatseremoonial 6. detsembril.

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate välja andmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Lisainfo:

Merle Karro-Kalberg

Eesti Maastikuarhitektide Liit
aastapreemiad@maastkuarhitekt.ee
Tel: 5096562

                                                       ESITAN KONKURSILE TÖÖ