Uudis

Kutse LE:NOTRE maastikufoorumi avalikule ümarlauale 28. juunil

05. juuni 2024
Kutsume rahvusvahelise sündmuse LE:NOTRE maastikufoorumi avalikule ümarlauale!

Kõik, kelle töö on seotud  maastike, sh linnaruumi, säilitamise ja jätkusuutliku töötlemisega ning kes soovivad osaleda ümarlaual oma arvamuse või küsimusega - palume lahkelt sellest päevast osa võtta.

Kõigile avatud üritus toimub reedel, 28. juunil Tartus kl 11-15. Sel päeval tutvustatakse neli päeva kestnud maastikufoorumi tulemusi ning pärastlõunasel ümarlaual käivitatakse avalik diskussiooni kohalike maastike teemal: veemaastikud, metsamaastikud, kiudmaastikud, toidumaastikud, rekreatsioonimaastikud ja loodusturism ning Tartu kui mitmekesise transpordi linn.

LE:NOTRE maastikufoorum toetub mitmele Euroopa kokkuleppele nagu Euroopa maastikukonventsioon, Pariisi kliimakokkulepe jt rohepoliitika dokumentidele ja strateegiatele ning on ajendatud väljakutsetest, millega maailm, sh Euroopa, silmitsi seisab: kliimamuutused, migratsioon, ressursside ületarbimine, toiduturvalisuse kadumine, sidususe kaotus kodukohaga nii füüsilises, kultuurilises kui ka sotsiaalses aspektis, mille tulemusena kannatab maastike jätkusuutlikkus ning satub ohtu inimkonna kestlikkus.

Maastikufoorum toimub 24.-28. juunil Tartus väljasõitudega Lõuna-Eestisse. Maastikufoorumile tuleb umbes 100 teadlast, õppejõudu, üliõpilast ja praktikut üle Euroopa, sh Eestist, et arutada kohalike maastike väljakutseid ning õppida rahvusvahelisest kogemusest. Foorumit korraldab Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool koostöös Le:Notre instituudiga. Panime kokku foorumi teemad ja põhjendused, miks see foorum toimub Euroopas juba 12. korda ja miks korraldame seda Eestis just Tartus. Vt manuses faili pealkirjaga “Maastikufoorum…kutse”.

Kui terves foorumis osaleda ei saa, siis ootame teid  avatud ümarlaua päevale, mis toimub 28. juunil kell 11-15 Tartus, Eesti Maaülikooli peahoones.

LE:NOTRE maastikufoorumi avalik üritus

28. juuni  kl 11-15
EMÜ peahoone aula (2. korrus)
10.30 Uksed avatud
11.00 Foorumi tulemuste tutvustamine
13.00 Lõuna
14.00 Ümarlaud
15.00 Foorumi lõpetamine

*Ürituse keeleks on inglise keel.
*Osalemine on tasuta, kuid kohapeal osalemiseks palume registreeruda. Päeva kantakse üle ka online (link tekib ürituse päeval foorumi kodulehel).

Otselingid sündmustele:

Avaliku ümarlaua päeva kuulutus ja regsitreerumine avalikule üritusele (kõigile tasuta):
kultuuriaken.tartu.ee/et/syndmus/lenotre-maastikufoorumi-avatud-umarlaud-inglise-keeles

Maastikufoorumi ametlik koduleht ning regsitreerumine foorumile (kohalikele tasuta):  
forum.ln-institute.org

Ootame väga eksperte, ministeeriumide ja kohalike omavalitsuste töötajaid ja poliitikuid, samuti kohalike kogukondade ja vabaühenduste esindajaid meiega mõtteid vahetama!