Trükis "Euroopa maastikukonventsioonist"

Trükis
Valmis
2019
Maastikuarhitektid
Kaasautorid
Lembi Anepaio / Fotod: Herdis Fridolin, Edgar Kaare, Minea Kaplinski, Anastasya Kikkas, Kristiina Kupper, Merike Linnamägi, Martin Sauk, Rea Sepping, Tallinna Keskkonnaamet / Keeletoimetaja: Sirje Ootsing / Kujundus ja küljendus: Maria Laanelepp / Trükk: Paar OÜ / Trükise valmimisele aitasid kaasa liitumiseelse töörühma juht Urve Sinijärv ning Merit Otsus ja Piret Palm Keskkonnaministeeriumist
Valdkond
Trükis/uurimus
Trükis/uurimus
Tagasi loomingu nimekirja
“Euroopa maastikukonventsioonist”, nagu nimestki arvata, käsitleb süvitsi üht maastikuarhitektuuri jaoks kõige olulisemat rahvusvahelist dokumenti. Trükise sisustruktuur keerleb ümber kahe suure küsimuse.

Neist esimene - mis üldse on maastik? - kummutab tavalugeja jaoks eksiarvamuse, nagu oleks tegu kitsalt loodusega seotud mõistega ning annab ülevaate kõikvõimalikest eluvaldkondadest, alates maastikuarhitektuurist ja lõpetades majandusega, mis maastikega otsesemalt või kaudsemalt kokku puutuvad.

Trükise teise suure teemana küsime endalt, mida maastikukonventsiooniga peale hakata? Sellele küsimusele vastuseid otsides vaadatakse järjest läbi kõik konventsiooni võimalikud rakendustasandid (riik, KOV ja üksikisik) ning tuuakse välja, kuidas konventsiooni tekstis ära toodud rakendusmeetmed nende jaotustega haakuvad. Meetmetega omakorda on seotud praktilisest elust tulenevaid näited sellest, kuidas erinevaid maastikukonventsiooni põhimõtteid ja eesmärke tänanes Eestis (kas või mitteteadlikult) juba ellu on viidud. 

Trükisega saab tutvuda alljärgnevalt lingil: https://drive.google.com/file/d/15f7yFWUC7562ZD_9pAwcidJsL7cHHcFT/view

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.