Tartu Ülikooli IT Keskuse puistu hinnang

Park/haljasala
Asukoht
Narva mnt 2b, 4 ja 10; Tartu linn
Tellija
OÜ Väli
Valmis
2018
Maastikuarhitektid
Peaprojekteerija
Arhitekt 11 OÜ
Valdkond
Planeering
Planeering
Tagasi loomingu nimekirja
Puistu hinnang koostati endise Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna ümbruse ja sellega piirneva Tartu Ülejõe pargi osa kohta, et hinnata alale jäävate puude ja põõsaste tervislikku seisundit.

Inventeeritud alal tuvastati 27 erinevat puu ja põõsaliiki. Kuigi liike leidus suhteliselt arvukalt, siis 20 liiki neist olid esindatud ainult 1 kuni 3 ühikuna. Inventeeritud ala puudest kuulus 37 % pärna perekonda.

Hinnangu järgselt olid ala kõige väärtuslikumad haljastuslikud osad Ülejõe pargi Narva maantee ja Emajõe äärsed terviklikud pärnade read. Antud pärnade read olid ette nähtud säilitada tervikuna ja neid ehitustööde ajal kahjustada ei tohi.

Puistu väheväärtusliku osa, 25 % puistust, moodustasid elujõuetud vahtrad Narva mnt servas, erinevad remmelga liigid endisel tühermaal ning väärtuslike pärnade kasvuruumi jäävad kiirekasvulised lehtpuud.

Emajõe kaldal kasvavad hõberemmelgad on väärtuslikud oma dekoratiivsuse tõttu ja kuna nad on osa kaldahaljastuse terviklahendusest. Samas on enamus neist oma parimad aastad seljataha jätnud ja võivad ulatusliku tüvemädaniku tõttu olla murdumisohtlikud.

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.