Tartu Tammik

Park/haljasala
Asukoht
Tartu linn
Tellija
Tartu linnavalitsus
Võistlus
Kutsutud konkurss 2016
Projekt
2016
Projekti staadium
põhiprojekt
Valmis
2017
Maastikuarhitektid
Rea Sepping , Gianfranco Franchi, Chiara Tesi
Peaprojekteerija
Franchi + Associati OÜ
Eriosad
Andrus Reinmann
Valdkond
Välisruumi ehitusprojekt
Välisruumi ehitusprojekt
Tagasi loomingu nimekirja
Peamiseks kujunduselemendiks on maastik ise – olemasolev liikumistee alleena jätkub ja on tugevdatud ala põhistruktuurina, olemasolevad reljeefsed vormid on ära kasutatud, tekitades maastikule uut ilmet ja suunatud vaateid nende avamise ja väärtustamisega, uus kohalikest liikidest koosnev kõrg- ja madalhaljastus loob alale uut värskust, mitmekesisust ja dekoratiivsust.

Tammiku kujundust luues on arvestatud maastikule omapäraseid pinnavorme, puhkekohtade planeerimisel ilmakaari ja päikese liikumist ning olemasolevat haljastust, püüdes säilitada paiga erilisi omadusi. Oluliseks märksõnaks on ka looduslik mitmekesisus ning ökoloogiline jätkusuutlikus, et ala oleks eriilmeline ning mida ei peaks liigselt hooldama. 

Bioloogilise mitmekesisuse toetamine ja soodustamine toob kohale erinevat liiki putukaid, linde ja loomi, mis tekitab paigale sobiva koosluse ja liigilise mitmekesisuse. Loodusliku ala tähtsaks omaduseks on taasloodud niidukooslus, mida peab niitma kõige rohkem kaks korda aastas, et liigid end säilitada suudaksid. Esindusplatsil ja alleedel tuleb arvestada aga veidi suurema hooldusega, et säiliks nende kohtade puhtus ja esinduslikkus.

Looduslähedase pargi kujundusidee hõlmab maastikku ja haljastust kui selle peamisi elemente, mille juurde kuuluvad ka värviderohked niidualad, mis lisavad alale iseloomulikku pärandmaastiku õhustikku ning väärtustavad looduslikku mitmekesisust. Dekoratiivseks elemendiks on kesksele avarale niidualale sisse niidetud kõnniteed, mida mööda jalutades saab ümbrust sügavamalt nautida.

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.