Põltsamaa Roosisaare projekt

Park/haljasala
Asukoht
Põltsamaa Roosisaar
Tellija
Põltsamaa vallavalitsus
Projekt
2020
Projekti staadium
tööprojekt
Valmis
2021
Maastikuarhitektid
Peaprojekteerija
AB Artes Terrae OÜ
Eriosad
Puittarindid: Woodplan OÜ; vesivarustus ja kanalisatsioon: Eesti Veeprojekt OÜ
Ehitaja
Warren Teed OÜ
Valdkond
Välisruumi ehitusprojekt
Välisruumi ehitusprojekt
Tagasi loomingu nimekirja

Põltsamaa Roosisaar tähistab Teises maailmasõjas puruks pommitatud ja mahapõlenud

ajaloolist Põltsamaa linnasüdant. Nõukogude ajal rajati alale haljasala, millest sinna istutatud roosidest tekkis ka nimi - Roosisaar. Parki läbib ajalooline Kesktänav, mille ääres paiknesid kauplused. Kuna Roosisaart piirab Põltsamaa jõgi ühelt poolt ning vana veskiveski kanal teiselt poolt, siis moodustab ala justkui saare, mida ülejäänud linnaga ühendavad sillad. Projektlahendus säilitab ala vaatelised suhted Põltsamaa jõega, seda läbiva ajaloolise tänava ja ühendused linnaga. Kuna Põltsamaal puudub keskväljak, siis on Roosisaarele toodud pisut keskväljaku funktsioone - loodud on väiksearvuliste ürituste toimumiskohad, lisatud lastemänguvõimalusi ning rekonstrueeritud kasutustaristu ja haljastus.


Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.