Elva keskväljaku konkursitöö "Tender" II koht

Väljak/tänav
Asukoht
Elva linn
Tellija
Elva linnavalitsus
Võistlus
EV100 arhitektuuriprogramm „Hea avalik ruum“, 2016
Projekti staadium
eskiis
Maastikuarhitektid
Rea Sepping , Gianfranco Franchi, Chiara Tesi
Kaasautorid
Tõnu Laanemäe
Valdkond
Võistlus
Võistlus
Tagasi loomingu nimekirja
Ülekantud mõttes on antud projekt justkui “tendrivee vahetus”, mis annab linnale auru juurde. Elva lähiajaloost ja lugudest kumab välja palju energiat ja ettevõtlikkust linna arendamisel, mis on praegu kuhugi kadunud. Eesmärgiks on linna aktiviseerimine, tardumusest ülesraputamine, nostalgiasse kaldumata minevikust õhkuva entusiasmi taas leidmine - Elva uuestisünd.

Luuakse uuendatud sümbioos loodusja tehismaastiku, looduslikke ja arhitektuurkunstiliste vormide vahel, tehes seda tundlikult, tasakaalukalt ning suhtudes keskkonda ka teaduslikul tasandil teadvustatult. Kokkuvõtvalt, mida märgib võistlustöö märgusõnagi, on tegu Elva hella puudutamisega. Ala kavand toetub linna väljakujunenud alustruktuurile kontsentreerides rõhuasetuse järve suunas.

Peamiseks kujunduselemendiks on maastik ise – olemasolevad liikumisteed ja veesüsteemid säilivad ja on tugevdatud ala põhistruktuurina, reljeefsed vormid tekitavad maastikule uut ilmet ja suunatud vaateid, korrastatud kõrg- ja madalhaljastus loob linnale värskust, mitmekesisust ja esteetilisust. Samas säilitatakse Elva metsalinlik olemus puiesteede, looduslike rekreatsioonialadeja rohetavate eramuhoovidega rõhutades linna väärtuslikke paiku ja avalikke alasid uute kujunduselementide ja looduslähedaste lahendustega.

Elvale iseloomulikke veekogusid on samuti arvestatud oluliste elementidena. Kraavid ja tiigid on muudetud ja täiendatud veetsirkulatsiooni puhastavaks terviksüsteemiks, mille säästlikud lahendused toetavad uut keskkonnasõbralikku suunitlust (juurde paigutatakse informatsioonitahvlid, mis seletavad, kuidas süsteem töötab).

Elva loodusmaastiku ilmestamiseks on linna rohealade aktsentpunktidele paigutatud puitplatvorme ja neid ühendavaid laudteid, mille kaudu saab ligi järvele ja märgaladele; müstiline vaatetorn metsas, mis pakub võimalusi vaadelda ümbritsevat kõrgemalt; valgustatud arhitektoonilised pinnavormid, mis loovad linnamaastikule eriilmelisust ja kaasaegset tundlikku puudutust; eriilmelised mänguväljakud, mida kasutavad erivanuses inimesed; multifunktsionaalne Elva keskväljak.

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.