Karin Bachmann

Kvalifikatsioon
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8
EMAL liikmelisus
Tegevliige
Tegevliige