Uudis

Selgunud on Männi pargi ideevõistluse tulemused

22. märts 2019

Fotol: võistluse korraldajate esindus ja võidukas naiskond Lootusprojekt OÜst.


Selgunud on Männi pargi ideevõistluse tulemused

Mustamäe Linnaosavalitsuse poolt algatatud Männi pargi maastikuarhitektuurse ideevõistluse korraldas Eesti Maastikuarhitektide Liit koostöös Tallinna Keskkonnaametiga.

9. novembril 2018 väljakuulutatud ideekonkursi eesmärgiks oli saada võistlusala piires terviklikult lahendatud, lähtetingimustele vastav Männi pargi ideelahendus, sh uuendada multifunktsionaalset pargiruumi tegevuste põhiselt, luua kaasaaegse kujundusega pargiruum, kus on erinevatele elanike-gruppidele loodud võimalused mängimiseks, liikumiseks, puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks arvestades lahenduses ka olemasoleva haljastusega ja pargiala õrna pinnasega.

Konkurss korraldati kaheetapilisena. Võistluse esimeses voorus kvalifitseerus 11 osalemistaotlust ning esitatud portfooliote põhjal valis žürii välja neli võistlejat, kes esitasid konkursi teises voorus Männi pargi ideekavandid.

Võistluse teises etapis esitati ideekavandid märgusõnadega: „Männiöölane“, Sild“, „Tiritamm“ ja „Tuulelohe“.

19. märtsil 2019 toimunud koosolekul otsustas žürii kuulutada Männi pargi ideevõistluse võitjaks ideekavandi „Männiöölane“. Esimese koha auhinnatasu on 5000.- eurot. Väljavalitud töö autori(te)ga jätkatakse koostööd. Ülejäänud 3 teises etapis osalejat saavad ergutuspreemiad igaüks summas 1500.- eurot.

Võistlusele märgusõna all esitatud premeeritud tööde nimekaartide avamine toimus 22. märtsil 2019 avalikul koosolekul Mustamäe LOV halduskogu saalis Tallinnas Tammsaare tee 135.

Võidutöö „Männiöölane“ autoriteks on Kadri Uusen, Liivi Mäekallas, Kersti Lootus, Siim Lootus (Lootusprojekt OÜ) ja Lidia Zarudnaya (Positiivne Pinnavorm OÜ). Ergutuspreemiad said võistlustöö „Tiritamm“ autor Villem Tomiste (OÜ Stuudio Tallinn), märgusõnaga „Tuulelohe“ töö autorid Grete Veskiväli ja Eve Komp (Punktiir OÜ) ning märgusõna all „Sild“ esitatud võistlustöö „Litoriina“ autorid on Ülle Grišakov, Triin Järve, Eda Vane ja Olga Borisik (Kivisilla OÜ).

Auhinnad maksab premeeritud tööde autoritele välja Eesti Maastikuarhitektide Liit.

Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema pakutud kavandi alusel projekteerimistööde leping Männi pargi puhkeala rekonstrueerimiseks. 

Teate edastas Eesti Maastikuarhitektide Liit

Lisainfo:

juhatuse liige Ülle Kunnus

ylle.kunnus@gmail.com

tel 5147885