Võistlus

Männi pargi ideevõistlus

08. november 2018

ALGUS: 9. novembril 2018

OSALEMISTAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG: 26. novembril 2018 kell 16.00 (kaasaarvatud)

IDEEKAVANDITE ESITAMISE TÄHTAEG: 5. märtsil 2019 kell 16.00 (kaasaarvatud)

Maastikuarhitektuurne 2-etapiline ideevõistlus. Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema poolt pakutud kavandi alusel projekteerimistööde leping Männi pargi puhkeala rekonstrueerimiseks.


Ideekonkursi auhinnafond on kokku 9500 eurot. Auhinnafond jaguneb alljärgnevalt:

  • Esimese koha auhinnatasu 5000 eurot.
  • Ülejäänud kolm teises etapis osalejat (kavandi esitajat) saavad korrektselt esitatud kavandite eest ergutuspreemiad igaüks summas 1500 eurot.

Žürii võib sobiva ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses konkursil osalejate vahel ümber jagada või jätta välja andmata.


Konkursi töid hindab 8-liikmeline žürii:

  • Ülle Kunnus – EMAL; volitatud maastikuarhitekt tase 7, volitatud arhitekt tase 7 (esimees)
  • Toomas Põld – EMAL; volitatud maastikuarhitekt tase 7
  • Ivar Lubjak – EAL; volitatud arhitekt tase 7
  • Urmas Kaldaru -Tallinna Linnaplaneerimisamet, linnadisainer
  • Kristiina Kupper - Tallinna Keskkonnaamet, haljastuse osakonna juhataja - linna maastikuarhitekt
  • Ain Järve - Tallinna Kommunaalamet, asutuse Kadrioru Park juhataja
  • Eva Tallo - Tallinna Kommunaalamet, Inseneriosakonna peaspetsialist
  • Lauri Laats - Mustamäe LOV, linnaosa vanem


Männi pargi ideevõistluse materjalid saab alla laadida siit:

1. Konkursi juhend
2. Võistlusülesanne
3. Lisad
 Lisa A Geodeetiline alusplaan, fail 1 - pdf / fail 2 - dwg / fail 3 - bdoc
 Lisa B Puistu haljastusväärtuslik hinnang, fail 1 - doc / fail 2 - pdf / fail 3 - dwg
 Lisa C Illustreeriv materjal: võistlusala fotod (olemasolev olukord), lae alla siit
 Lisa D Nõuded ja soovitused mänguväljakute kavandamiseks
4. Osalemistaotluse vormid
 lae alla vorm 1, vorm 2, vorm 3, vorm 4, vorm 5 ja vorm 6

Lisainfo: info@maastikuarhitekt.ee


KORRALDAJAD: 

Eesti Maastikuarhitektide Liit

koostöös Tallinna Keskkonnaametiga

/////////

SELGUNUD ON MÄNNI PARGI IDEEKONKURSI TEISES VOORUS OSALEJAD.

Võistluse žürii otsustas kutsuda Männi pargi ideevõistluse teise vooru ideekavandit esitama 4 osalejat  märgusõnadega: „Männiöölane“, „Sild“, „Tiritamm“ ja „Tuulelohe“.
Ideekavandite esitamise tähtajaks on 5. märts 2019 kell 16.00.

/////////

ESITATUD KÜSIMUSED JA VASTUSED 

1. Tahaksin osa võtta Männi pargi rekonstrueerimise võistluseks, kuhu ma pean taotlema?
Vastus: Konkursi esimeses etapis esitatakse osalemistaotlus (sh. portfoolio). Esitamise tähtaeg, koht ning nõutavate dokumentide loetelu on kirjas Eesti Maastikuarhitektide Liidu kodulehel Männi pargi ideevõistluse all (Konkursi juhend ptk. 2.). Konkurss on anonüümne ja märgusõnaline.

2. Seoses Männi pargi ideekonkursiga küsime, et kas kuskilt on võimalik alla laadida ka konkursi juhendi punktis 2.4 kirjeldatud osalemistaotluse dokumentide vorme?
Vastus: EMALi kodulehele Männi pargi ideekonkursi juurde on lisatud osalemistaotluse dokumentide soovituslikud vormid:
ptk 2.4 tingimus nr. 1 - esitada Vorm 1
ptk 2.4  tingimus nr. 2 - esitada Vorm 2
ptk 2.4  tingimus nr. 6 - esitada Vorm 3
ptk 2.4  tingimus nr. 7 - esitada Vorm 4
ptk 2.4  tingimus nr. 8 - esitada Vorm 5
ning vajadusel esitada  Esindaja volikirja blankett Vorm 6

3. Kas osalemistaotluse dokumentide blanketid on võistluse korraldaja poolt etteantud või vabalt valitavad? Mis formaadis peaks olema osalemistaotlusega kaasa tulev varasemate referentstööde portfoolio (väljatrükk köidetuna näiteks A3 formaati või mälupulgal või pilvelingiga?)
Vastus: EMALi kodulehele Männi pargi ideekonkursi juurde on lisatud osalemistaotluse dokumentide soovituslikud vormid, sh referentstööde loetelu soovituslik vorm. Referentstööde loetelule on lubatud lisada loetelus toodud tööde visualiseeringuid ja fotosid maksimaalselt kuni 5lk A3 formaadis paberkandjal.

4. Millises vormis ja formaadis tuleb esitada osalemistaotlus?
Vastus:  Männi pargi ideevõistluse konkursi juhendis ptk 2 on loetletud osalemistaotluse dokumendid - vt  Eesti Maastikuarhitektide Liidu kodulehelt:  Männi pargi ideevõistlus Konkursi juhend ptk. 2.
EMALi kodulehele Männi pargi ideekonkursi juurde on lisatud osalemistaotluse dokumentide soovituslikud vormid:
ptk 2.4 tingimus nr. 1 - esitada Vorm 1
ptk 2.4  tingimus nr. 2 - esitada Vorm 2
ptk 2.4  tingimus nr. 6 - esitada Vorm 3
Osalemistaotluses esitatavale referentstööde loetelule (nimekirjale) on lubatud lisada loetelus toodud tööde illustreerivat materjali (visualiseeringuid, fotosid) maksimaalselt kuni 5lk A3 formaadis paberkandjal. Referentstööde lisamaterjal (fotod, visualiseeringud) peavad olema vormistatud anonüümselt, ilma tööde autoreid näitamata. Lisamaterjalil ei tohi olla esiküljel nähtavalt märgusõna.
Kvalifitseerimiskomisjon asendab võistluse esimeses etapis žüriile edastatavatel materjalidel anonüümsuse tagamiseks märgusõnad numbrilise koodiga, et välistada võimalus võistluse žüriil võistluse teises etapis märgusõna all esitatavate kavandite hindamisel neid märgusõna abil seostada konkreetse osalemistaotluse portfoolioga.
ptk 2.4  tingimus nr. 7 - esitada Vorm 4
ptk 2.4  tingimus nr. 8 - esitada Vorm 5
ning vajadusel esitada  Esindaja volikirja blankett Vorm 6
Konkurss on anonüümne ja märgusõnaline.
 
5. Kas osalemistaotlus tuleb esitada digitaalselt või kaustana või mõlemad?
Vastus: Kõik osalemistaotluse dokumendid tuleb esitada märgusõnaga varustatult ühes ümbrikus paberkandjal.

6. Kas portfoolio ja kõik teised dokumendid kaasa arvatud nimekaart tuleb esitada kõik ühes kaustas ja ühes ümbrikus või eraldi ja kui, siis kuidas?
Vastus: Osalemistaotluse dokumendid tuleb esitada märgusõnaga varustatult ühes ümbrikus paberkandjal, sh ka nimekaart. ja referentstööde loetelu (portfoolio). Kvalifitseerimiskomisjon suleb kvalifitseerunud osalejate nimekaardid ühesugustesse eritunnusteta ümbrikesse, mis on varustatud märgusõnaga. Konkursi võitnud või auhinnatud ideekavandite märgusõnadele vastavad nimekaardid avatakse konkursi lõppedes avalikul koosolekul.

7. Kas võistluse korraldaja on ette valmistanud kvalifitseerimise dokumendid ning neid on võimalik kusagilt alla laadida nagu see on võistlustel tavaks?
Vastus:  Männi pargi ideevõistluse konkursi juhendis ptk 2 on loetletud osalemistaotluse dokumendid - vt  Eesti Maastikuarhitektide Liidu kodulehele Männi pargi ideevõistluse materjalidele on lisatud allalaetavad
Osalemistaotluse dokumentide soovituslikud vormidptk 2.4 tingimus nr. 1 - esitada Vorm 1
ptk 2.4  tingimus nr. 2 - esitada Vorm 2
ptk 2.4  tingimus nr. 6 - esitada Vorm 3
Osalemistaotluses esitatavale referentstööde loetelule (nimekirjale) on lubatud lisada loetelus toodud tööde illustreerivat materjali (visualiseeringuid, fotosid) maksimaalselt kuni 5lk A3 formaadis paberkandjal. Referentstööde lisamaterjal (fotod, visualiseeringud) peavad olema vormistatud anonüümselt, ilma tööde autoreid näitamata. Lisamaterjalil ei tohi olla esiküljel nähtavalt märgusõna.
Kvalifitseerimiskomisjon asendab võistluse esimeses etapis žüriile edastatavatel materjalidel anonüümsuse tagamiseks märgusõnad numbrilise koodiga, et välistada võimalus võistluse žüriil võistluse teises etapis märgusõna all esitatavate kavandite hindamisel neid märgusõna abil seostada konkreetse osalemistaotluse portfoolioga.
ptk 2.4  tingimus nr. 7 - esitada Vorm 4
ptk 2.4  tingimus nr. 8 - esitada Vorm 5
ning vajadusel esitada  Esindaja volikirja blankett Vorm 6

8. Kas korraldaja kontrollib Eestis registreeritud ettevõtte registreeringuid, tegevuslubasi iseseisvalt nagu see on tavaliselt võistlustel tavaks?
Vastus: Konkursi kvalifitseerimiskomisjon kontrollib esitatud osalemistaotluste dokumentatsiooni vastavust osalemistaotluse dokumentides sätestatud nõuetele ning osalejate kvalifikatsioone ja kõrvaldamise aluste puudumist.

9. Kas nimekaart tuleb esitada koos osalemistaotlusega nagu see on märgitud võistlustingimuste punktis 2.4 ning kuidas on võimalik esitada portfoolio anonüümselt?
Vastus: Osalemistaotluse dokumendid tuleb esitada märgusõnaga varustatult ühes ümbrikus paberkandjal, sh ka nimekaart ja portfoolio..
Konkursi kvalifitseerimiskomisjon kontrollib esitatud osalemistaotluste dokumentatsiooni vastavust osalemistaotluse dokumentides sätestatud nõuetele ning osalejate kvalifikatsioone ja kõrvaldamise aluste puudumist.
Kvalifitseerimiskomisjon suleb kvalifitseerunud osalejate nimekaardid ühesugustesse eritunnusteta ümbrikesse, mis on varustatud märgusõnaga.
Konkursi võitnud või auhinnatud ideekavandite märgusõnadele vastavad nimekaardid avatakse konkursi lõppedes avalikul koosolekul.

Konkursi kvalifitseerimiskomisjon edastab võistluse žüriile kvalifitseerunud osalejate nimekirja koos vastavate osalejate referentstööde loeteluga (anonüümselt, ilma osalemistaotluses referentstööde loetelus vormil 3 esitaja nime näitamata), sealjuures asendab võistluse Kvalifitseerimiskomisjon ideevõistluse esimeses etapis žüriile edastatavatel materjalidel anonüümsuse tagamiseks märgusõnad numbrilise koodiga, et välistada võimalus võistluse žüriil võistluse teises etapis märgusõna all esitatavate kavandite hindamisel neid märgusõna abil seostada konkreetse osalemistaotluse portfoolioga.
Võistluse esimeses etapis asendab kvalifitseerimiskomisjon kvalifitseerunud osalejate märgusõnad numbrilise koodiga. Võistluse žüriile kvalifitseerunud osalejate märgusõnasid ei edastata, et välistada võistluse teises etapis märgusõnaga kavandite esitamisel võimalius seostada võistlustöid konkreetsete esitatud portfooliotega.
 Võistluse žürii valib portfooliote põhjal välja neli konkursi teises etapis osalejat, kelle referentsid harmoneeruvad enim võistlusülesandega. Võistluse žüriile ei edastata kvalifitseerunud osalejate kohta mingit muud osalemistaotlustes sisalduvat infot (osaleva meeskonna koosseisu vms).

Kvalifitseerunud osalejate referentstööde loetelud esitatakse võistluse žüriile anonüümselt, sealjuures asendatakse anonüümsuse tagamiseks esimeses etapis žüriile edastatvate portfooliote märgusõnad numbriliste koodidega. Osalemistaotluses nõutud referentstööde loetelule (nimekirjale) on lubatud lisada loetelus toodud tööde illustreerivat materjali (visualiseeringuid, fotosid) maksimaalselt kuni 5lk A3 formaadis paberkandjal. Referentstööde lisamaterjal (fotod, visualiseeringud) peavad olema vormistatud samuti anonüümselt, ilma tööde autoreid näitamata. Lisamaterjalil ei tohi olla esiküljel nähtavalt märgusõna.

10. Kas võistlustöö tuleb teises etapis esitada anonüümselt?
Vastus: Konkurss on nii esimeses kui teises etapis anonüümne ja märgusõnaline.

11. Kas nimekaart tuleb esitada võistluse teises etapis või ainult esimeses etapis?
Vastus: Nimekaart tuleb esitada võistluse esimeses etapis osalemistaotluse dokumentidega samas pakendis paberkandjal. Kvalifitseerimiskomisjon suleb kvalifitseerunud osalejate nimekaardid ühesugustesse eritunnusteta ümbrikesse, mis on varustatud märgusõnaga. Konkursi võitnud või auhinnatud ideekavandite märgusõnadele vastavad nimekaardid avatakse konkursi lõppedes avalikul koosolekul.
Võistluse teises etapis esitatakse märgusõnaga varustatud kavand.