Seminar

Kutse arutelule. Eesti ruumiloome. Kuidas edasi? 26.10.2018

18. oktoober 2018
avalik seminar
26.10.2018 kell 15.00-18.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2.

Riigikantselei ruumiloome ekspertrühm kutsub avalikule seminarile, et tutvustada valminud aruannet, arutleda, milline on Eesti ruumi tervikpilt täna ja kuidas see sünnib ning esitleda, millised protsessid nii Eestis kui mujal toetavad ruumilise keskkonna senisest suurema tähelepanu alla seadmist.

Erinevaid ruumiloome algatusi nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil tutvustavad:
  • strateegia „Eesti 2035“ kontseptsiooni Marten Kaevats Riigikantselei strateegiabüroost;
  • ruumiloome ekspertrühma lõpparuannet Jaak-Adam Looveer Riigikantselei ruumiloome ekspertrühmast; 
  • riigi tasandi ruumiloome uuringut viie Euroopa riigi näitel PhD João Ferreira Bento Portugali Keskkonnaagentuurist;
  • Eesti inimarengu aruande kontseptsiooni PhD Helen Sooväli-SeppingTallinna Ülikoolist; 
  • Ruumilise planeerimise rohelist raamatut Tiit Oidjärv Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnast.
Järgneb paneel ja arutelu vabamas õhkkonnas.
Paneeli modereerib Merle Karro-Kalberg.

Lisateave:
 
Jaak-Adam Looveer
jaak-adam.looveer@riigikantselei.ee

Kaidi Põldoja
kaidi.ois@riigikantselei.ee