Uudis

Tähelepanu! Kevadel edasi lükatud Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale pühendatud konverents toimub 23. oktoobril!

16. september 2020
TÄHELEPANU!

Konverents toimub Tallinna Ülikooli Mare õppehoone Tallinna saalis, ruum M-218 ja lisaks ka veebis.  

Registreerimine konverentsile on avatud kuni 20. oktoobrini:
20€ EMALi ja EALi liige ning üliõpilane
30€ kõik teised
Registreerimine veebikonverentsile:
10€ kõikidele osalejatele
Veebis osalejatele saadame osalemisinfo enne konverentsi.

Tallinna Botaanikaia, Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu koostöös ning
Eesti Kultuurkapitali toel 23. oktoobril 2020 toimuv rahvusvaheline konverents küsib, millist elukeskkonda me omale linnas soovime ning milliseid samme on vaja astuda toimetulekuks kliimamuutusega.

Konverents on pühendatud Eesti esimese maastikuarhitekti Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale. Aleksander Niine on Eesti haljastuskultuuri üheks teerajajaks, kes sai oma hariduse Inglismaal Readingi Ülikoolis, uuris ja suunas tugevalt maastikuarhitektuuri ja iluaianduse arengut Eestis, töötades nii ERKI õppejõuna, Teaduste Akadeemia teadurina kui Tallinna Botaanikaaia maastikuarhitektina.

Konverentsile on kutsutud esinema eksperdid nii Eestist kui välismaalt, kes tutvustavad visioone, ühiskondlikke kokkuleppeid ja uudseid praktikaid toimetulekuks kliimamuutustega linnades.


KONVERENTSI PÄEVAKAVA:
10.00 Avasõnad
Urve Sinijärv – Tallinna Botaanikaaia direktor

10.10 Maastikuarhitekt Aleksander Niine tegevus ja pärand
Ingrid Sembach-Hõbemägi – Ajakirja Aed peatoimetaja, maastikuarhitekt
Andres Levald – Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, maastikuarhitektlinnaplaneerija

10.50 Maastikuarhitekt Reidi teel
Kersti Lootus – OÜ Lootusprojekt, maastikuarhitekt
Ulve Pärn – TPJ IB OÜ haljastuse juhtivspetsialist

11.20 Kliimamuutustega kohanemine ehk ennekõike mõtteviisi muutmine
Kristiina Kupper – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja,
linna maastikuarhitekt, TalTech’i doktorant
Maila Kuusik – Tallinna Energiaagentuuri analüütik
11.50 Lõuna
12.45 Carbon-neutral Helsinki 2035
Alpo Tani – Helsingi linnavalitsuse strateegiline linnaplaneerija
13.30 Sustainable landscape construction – an operating model for green industry
Emilia Weckman – Aalto Ülikool, maastikuarhitekt
14.15 Tallinn Wet City
Claudia Pasquero – ecoLogicStudio arhitekt
Ettekanded on inglise keeles ja ilma tõlketa.
15.00 Kohvipaus
15.30 Elurikkus linnades
Karin Bachmann – OÜ Kino maastikuarhitekt, Eesti Kunstiakadeemia doktorant
Mart Meriste – Nordic Botanical OÜ bioloog ja ökoloog, looduskaitse praktik
16.00 Lõpetamata linn: Tallinna rohevõrgustik. Peatükk EKA uurimisprojektist
Katrin Koov – EKA õppejõud, Eesti Arhitektide Liidu asepresident, arhitekt
Eve Komp – MTÜ Ruumiringlus vedaja, arhitekt

                     KONVERENTSILE REGISTREERIMINE

Panga info: Eesti Maastikuarhitektide Liit MTÜ (EMAL) IBAN: EE682200221024513637
Lisage ülekandele oma nimi või arve number. Aitäh!
 
                  *******************************************

NEW MESSAGE!

Location: Tallinn University, Mare study building Tallinn hall, room M-218
The conference will also take place online, we will send information to the participants before the conference.

Registration for the conference is open until October 20:
20 € EMAL and EAL member and student
30 € all others
Web conference registration:
10 € for all participants

International conference dedicated to the 110th birth anniversary of Aleksander Niine
Challenges of Landscape Architecture in Climate Change
An international conference on 23 October 2020, organized by the Tallinn Botanic Garden, the Estonian Association of Architects and the Estonian Landscape Architects' Union, supported by the Cultural Endowment of Estonia will ask what kind of living environment we want in our cities and what steps need to be taken to deal with climate change.

CONFERENCE AGENDA:
10:00 Opening words
Urve Sinijärv – Director of Tallinn Botanic Garden
10:10 Activities and legacy of landscape architect Aleksander Niine
Ingrid Sembach-Hõbemägi – Editor-in-Chief of Magazine “Aed”, landscape architect
Andres Levald – Ministry of Finance, Advisor to the Planning Department, landscape architect
and urban planner
10:50 Landscape architect on Reidi road
Kersti Lootus – LLC Lootusprojekt, landscape architect
Ulve Pärn – TPJ IB LLC, leading landscape specialist
11:20 Adapting to climate change and changing the way we think
Kristiina Kupper – Head of the Tallinn Urban Environment and Public Works Department, urban
landscape architect, PhD student at TalTech
Maila Kuusik – Tallinn Energy Agency, analyst
11:50 Lunch
12:45 Carbon-neutral Helsinki 2035
Alpo Tani – Strategic City Planner for the City of Helsinki
13:30 Sustainable landscape construction - an operating model for green industry
Emilia Weckman – Aalto University, landscape architect
14:15 Tallinn Wet City
Claudia Pasquero – ecoLogicStudio, architect
15:00 Coffee break
15:30 Urban biodiversity
Karin Bachmann –LLC Kino, landscape architect, PhD student at the Estonian Academy of Arts
Mart Meriste – LLC Nordic Botanical, biologist and ecologist, nature conservation practitioner
16:00 Unfinished city: Tallinn green network. Chapter of EAA’s research project
Katrin Koov – EAA lecturer, vice president of the Estonian Association of Architects, architect
Eve Komp – NGO Ruumiringlus, architect

                             CONFERENCE REGISTRATION 
 
Bank details:
Estonian Association of Landscape Architects (EMAL) IBAN: EE682200221024513637
Add your name or invoice number to the transfer. Thank you!