Võistlus

HEA AVALIK RUUM: Paide keskväljaku arhitektuurivõistlus

15. jaanuar 2020
Paide Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 2. detsembril välja Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse, mis on neljas „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammi kuuluv võistlus sel aastal.

Võistlustöödelt oodatakse ideid Paide keskväljaku nüüdisajastamiseks. Lahendada tuleb avaliku ruumi planeerimine, maastikukujundus, väikevormide ja rajatiste disain ja paigutus, valgustus ning liiklus- ja parkimiskorraldus (sh ühistransport), arvestades kehtivate piirangutega (sh vandaalikindlus) ja ootustega. Seni ringristmikuna kasutatud keskväljak tuleb ümber kujundada ja pakkuda kasutusvõimalusi erinevateks sündmusteks.

Paide linnapea Priit Värk sõnas, et Paide linn on seadnud sihiks arendada keskväljakut terviklikult, nii et see oleks jalakäijasõbralik ja atraktiivne vaba aja veetmise koht. „Täna on meil mõõtmetelt säilinud ajalooline keskväljak, kus ühes otsas on kirik ja teises raekoda, kuid kahjuks on vahepealne ala täidetud suuresti autoringtee ja parkimiskohtadega. Seega tahame, et tulevikus oleks ruumi ka jalakäijatele ja mõnus koht, kus olla" selgitas Priit Värk.

 „Hea avalik ruum” programmijuht Kalle Vellevoogi sõnul programmi eesmärk on avaliku ruumi kvaliteedi tõstmine ja nüüdisaegsete inimmõõtmeliste linnakeskuste loomine, et kasvatada kogukonna ühtsustunnet, muuta elukeskkond ligitõmbavamaks ja vältida linnade laialivalgumist. „Paide keskväljaku arhitektuurivõistluse eesmärk on tuua sinna rohkem elu ja anda ajaloolisele linnasüdamele tagasi väärikas ruumikasutus ja kujundus inimeste kohtumis- ja tegevuspaigana,“ lisas Vellevoog.

Paide linna tõmbekeskus on hakanud nihkuma eemale (nt kultuurikeskuse ja supermarketite juurde), kuid vajaks taas keskele koondamist, et vanalinna elustada ja selle arengut toetada. Nüüdisaegse lahendusega atraktiivne ja aktiivne väliruum elavdab ka linna kultuurielu ja ettevõtlust.

Paide keskväljakut, mida kolmest küljest raamis ühekordne hoonestus, võib pidada üheks paremate proportsioonidega keskväljakuks Eesti väikelinnades. Kindlasti on see linnaelu süda – vanalinna ajaloolise tänavavõrgustikuga piirnev keskväljak raekojaga ühes ja kirikuga teises servas on Eestis täiesti ainulaadne. Linnasüdamikku koonduvad veel praegugi tähtsamad liiklusteed – Tallinna ja Pärnu tänavad, kusjuures keskaegne turuplats on tänaseni säilitanud oma igivana positsiooni linna keskväljakuna.

Arhitektuurivõistluse ala on Paide keskväljak, kiriku kõrval olev plats ja ühendus Vallimäega (ca 8800 m2). Kontaktalasse jääb keskväljaku vahetu ümbrus, sh Posti tänav, ühendus projekteeritava Paide riigigümnaasiumiga, Tallinna tänav koos loodava XIX sajandi tegevusmuuseumiga, jalgsiliikuja ühendused Vallimäega (kaldtee Tallinna tänavalt ja trepp Posti tänavalt) ning Väike-Aia tn parkimisala.

Paide keskväljaku võistlusele oodatakse arhitektide ja maastikuarhitektide töid. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12.02.2020 kell 16.00.

Võistluse žüriisse kuuluvad Paide linnapea ja žürii esimees Priit Värk, Paide linnaarhitekt Gerli Reiman, Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli, „Hea avalik ruum” programmijuht Kalle Vellevoog, Katrin Koov ja Ralf Lõoke Eesti Arhitektide Liidust ning Laura Männamaa Eesti Maastikuarhitektide Liidust.

Auhinnafond on 25000 eurot. Võistluse toimumist rahastavad Paide LV, Kultuuriministeerium ja Rahandusministeerium.

“Hea avalik ruum” programmi raames valminud ja valmivad linnakeskused ja peatänavad on kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, mille eesmärk on mõtestada Eesti avalikku ruumi ning viia see uuele tasemele. “Hea avalik ruum” jätkuprogrammi raames viiakse 2019. aastal läbi neli arhitektuurivõistlust Tapa, Võsu, Lihula ja Paide linnakeskuste uuendamiseks.

Seni on Eesti Vabariik 100 ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös sündinud arhitektuuriprogrammiga “Hea avalik ruum” EV100 arhitektuuriprogrammi raames uue ilme saanud linnakeskused Tõrvas, Põlvas, Raplas, Valgas, Võrus, Kuressaares, Elvas ja Rakveres.

Algatuse „Hea avalik ruum“ kohta saab lisainfot

www.avalikruum.ee 

Lisainfo:

Elo Kiivet

Paide linnaarhitekt

565 696 74
elo.kiivet@paide.ee

 

Kalle Vellevoog

“Hea avalik ruum” programmijuht

506 7586

kalle@jvr.ee