Trükis "Euroopa maastikukonventsioonist"

13. mai 2019

Valminud on maastikukonventsiooni tutvustav trükis “Euroopa maastikukonventsioonist”. Trükise sisustruktuur keerleb ümber kahe suure küsimuse. Neist esimene - mis üldse on maastik? - peaks sissejuhatava osana kummutama tavalugeja jaoks eksiarvamuse, nagu oleks tegu kitsalt loodusega seotud mõistega. Nii annab trükise esimene osa ülevaate kõikvõimalikest eluvaldkondadest, alates maastikuarhitektuurist ja lõpetades majandusega, mis maastikega otsesemalt või kaudsemalt kokku puutuvad. 

Trükise teise suure teemana küsime endalt, mida maastikukonventsiooniga peale hakata? Kuivõrd trükise sissejuhatav osa avab ka maastikukonventsiooni kui dokumendi põhimõtteid ja tagamaid (samuti on trükises ära toodud konventsiooni täistekst), siis just siia on asetatud trükise raskuskese. Sellele küsimusele vastuseid otsides vaatame järjest läbi kõik konventsiooni võimalikud rakendustasandid (riik, KOV ja üksikisik) ning toome välja, kuidas konventsiooni tekstis ära toodud rakendusmeetmed nende jaotustega haakuvad. Meetmetega omakorda on seotud praktilisest elust tulenevaid näited sellest, kuidas erinevaid maastikukonventsiooni põhimõtteid ja eesmärke tänanes Eestis (kas või mitteteadlikult) juba ellu on viidud.

Suur tänu kõigile toetajatele ja sponsoritele, kes trükise ilmumisele kaasa aitasid!

Head lugemist!

Trükise veebiversiooniga saab tutvuda SIIN