Uudis

Aleksander Niine 110 / Rahvusvaheline konverents „Maastikuarhitektuuri väljakutsed kliimamuutustes”

11. veebruar 2020

13. märtsil 2020 korraldab Tallinna Botaanikaaed koos Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide Liiduga rahvusvahelise konverentsi „Maastikuarhitektuuri väljakutsed kliimamuutustes”, mis on suunatud kõigile, kelle tegevusest sõltub kaasaegse linnakeskkonna ruumikvaliteet – linnaplaneerijatele, maastikuarhitektidele, arhitektidele, aednikele – nii spetsialistidele kui otsusetegijatele. Konverents küsib, millist elukeskkonda me omale linnas soovime ning milliseid samme on vaja astuda toimetulekuks kliimamuutusega.

Konverents on pühendatud Eesti esimese maastikuarhitekti Aleksander Niine 110. sünniaastapäevale. Aleksander Niine on Eesti haljastuskultuuri üheks teerajajaks, kes sai oma hariduse Inglismaal Readingi Ülikoolis, uuris ja suunas tugevalt maastikuarhitektuuri ja iluaianduse arengut Eestis, töötades nii ERKI õppejõuna, TA teadurina kui Tallinna Botaanikaaia maastikuarhitektina.

Konverentsile on kutsutud esinema eksperdid nii Eestist kui välismaalt, kes tutvustavad visioone, ühiskondlikke kokkuleppeid ja uudseid praktikaid toimetulekuks kliimamuutustega linnades.
Toimumiskoht: Tallinna Botaanikaaia Palmimaja, Kloostrimetsa tee 52.

KONVERENTSI PÄEVAKAVA:

10.00 Avasõnad
Urve Sinijärv – Tallinna Botaanikaaia direktor
10.10 Maastikuarhitekt Aleksander Niine tegevus ja pärand
Ingrid Sembach-Hõbemägi – Ajakirja Aed peatoimetaja, maastikuarhitektuuri tudeng
Andres Levald – Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, maastikuarhitekt-linnaplaneerija
10.50 Maastikuarhitekt Reidi teel
Kersti Lootus – OÜ Lootusprojekt, maastikuarhitekt
Ulve Pärn – TPJ IB OÜ haljastuse juhtivspetsialist
11.20 Kliimamuutustega kohanemine ehk ennekõike mõtteviisi muutmine
Kristiina Kupper – Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti haljastuse osakonna juhataja, linna maastikuarhitekt, TalTech’i doktorant
Maila Kuusik – Tallinna Energiaagentuuri analüütik
11.50 Kohvipaus
12.20 Elurikkus linnades
Karin Bachmann – OÜ Kino maastikuarhitekt, Eesti Kunstiakadeemia doktorant
Mart Meriste – Nordic Botanical OÜ bioloog ja ökoloog, looduskaitse praktik
12.50 Lõpetamata linn: rohe- ja sinivõrgustikud
Katrin Koov – Eesti Arhitektide Liidu president, arhitekt
Eve Komp – MTÜ Ruumiringlus vedaja, arhitekt
13.20 Lõuna
14.00 Carbon-neutral Helsinki 2035
Tani Alpo – Helsingi linnavalitsuse strateegiline linnaplaneerija
14.45 Sustainable landscape construction – an operating model for green industry
Emilia Weckman – Aalto Ülikool, maastikuarhitekt
15.30 Tallinn Wet City
Claudia Pasquero – ecoLogicStudio arhitekt

Pärastlõunal on ettekanded inglise keeles ja ilma tõlketa.
Konverentsi osalustasu sisaldab Tallinna Botaanikaaia päevapiletit ning kohvi- ja lõunapausi.
 
      
               Kohad on täis. Konverents salvestatakse ja on järelvaadatav.                                     


Palun tehke ülekanne hiljemalt 11. märtsiks, lisage ülekandele oma nimi või arve number. Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) IBAN: EE682200221024513637. Aitäh!

                                               ****************************
On 13 March 2020, the Tallinn Botanical Garden together with the Estonian Association of Architects and the Estonian Landscape Architects' Union will organize an international conference “Challenges of Landscape Architecture in Climate Change”. The conference is aimed for everyone whose activities affect the quality of the contemporary urban environment – urban planners, landscape architects, architects, gardeners - both professionals and decision-makers. It will ask what kind of living environment we want in our cities and what steps we need to take to deal with climate change.

The conference is dedicated to the 110th birth anniversary of Aleksander Niine, the first Estonian landscape architect. Aleksander Niine is one of the pioneers of Estonian greenery culture, who received his education at the University of Reading in England. He was researching and directing the development of landscape architecture and landscape gardening in Estonia, working as an Estonian Academy of Arts lecturer, Estonian Academy of Sciences researcher and landscape architect at Tallinn Botanical Garden.

Experts from Estonia and abroad will be invited to the conference to present visions, social agreements and innovative practices to deal with climate change in cities.

Location: Tallinn Botanical Garden’s Palm House, Kloostrimetsa road 52.

CONFERENCE AGENDA:

10:00 Opening words
Urve Sinijärv - Director of Tallinn Botanic Garden
10:10 Activities and legacy of landscape architect Aleksander Niine
Ingrid Sembach-Hõbemägi - Editor-in-Chief of magazine “Aed”
Andres Levald - Ministry of Finance Advisor to the Planning Department, landscape architect and urban planner
10:50 Landscape architect on Reidi road
Kersti Lootus - LLC Lootusprojekt, landscape architect
Ulve Pärn - TPJ IB LLC, landscape Leading Specialist
11:20 Adapting to climate change and changing the way we think
Kristiina Kupper - Head of the Urban Environment and Public Works Department, urban landscape architect, PhD student at TalTech
Maila Kuusik - analyst at Tallinn Energy Agency
11:50 Coffee break
12:20 Urban biodiversity
Karin Bachmann - Landscape Architect at LLC Kino, PhD student at the Estonian Academy of Arts
Mart Meriste - Biologist and Ecologist at LLC Nordic Botanical, nature conservation practitioner
12:50 Unfinished city: green and blue networks
Katrin Koov - President of the Estonian Association of Architects, architect
Eve Komp - NGO Ruumirclus Leader, architect
13:20 Lunch
14:00 Carbon-neutral Helsinki 2035
Tani Alpo - Strategic City Planner for the City of Helsinki
14:45 Sustainable landscape construction - an operating model for green industry
Emilia Weckman - Aalto University, landscape architect
15:30 Tallinn Wet City
Claudia Pasquero – ecoLogicStudio, architect

The seminar cost includes Tallinn Botanical Garden day ticket, coffee and lunch breaks.

             Places are full. The conference will be recorded and viewable.

Please make a bank transfer before the 11th of March. Include your full name as the reference.  Account name: Eesti Maastikuarhitektide Liit (EMAL) IBAN: EE682200221024513637. Thanks!