Aastapreemiad

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2019

 Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2019

 2019. aasta EMALi aastapreemiate konkursil sõelus žürii (koosseisus maastikuarhitektid Merle Karro-Kalberg, Martin Allik ja Kristian Nigul, arhitekt Kaja Pae ja urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov) 21 kandidaadist välja 9 nominenti, kelle seast Eesti Arhitektuuripreemiad 2019 auhinnatseremoonial Kammivabrikus, Tartus kuulutati välja kokku viit preemiat: nelja aastapreemiate laureaati ja ühte tudengipreemiat pälvinud tööd.
EMALi aastapreemiate žürii esinaine Merle Karro-Kalberg iseloomustas selleaastast konkurssi nii: „Maastikuarhitektuuril on head ajad. Maastik ei ole enam pelgalt majadest ülejäänud ruum, vaid oluline elukeskkonna osa. Maastikuarhitektuuri n-ö tööriistakastis on vahendid, millega muuta linnaelu mõnusaks, selliseks, kust ei pea võimalikul vabal hetkel ära põgenema. See on hoob, millega suunata linna või regiooni arengut, luua tervik või panna inimesed oma kodukandist hoolima. Seda maastikuarhitektide liidu 2019. aasta preemiate laureaadid ka demonstreerivad.“

* * *

Maastikuarhitektide liidu 2019. aasta aastapreemia laureaadid on:

Aastapreemia – Valga keskväljak . Autorid Gianfranco Franchi, Chiara Tesi, Rea Sepping (Franchi+Associati). 

Žürii kommentaar:

„Valga keskväljak on õige ruum õiges kohas. Ajaloolise 8. kvartali avamine ja väljakuks kujundamine on kahaneva väikelinna eeskujulik kokkutõmbamise suunamine. Valga väljak kummardab ajaloolise hoonestuse ees, tõstab selle esile ilma ennast peale surumata. Loodud ruum on mitmekihiline, väljaku sopid ja nurgad kui optiline illusioon: väljak tundub suurem ja rikkalikum kui esmapilgul arvata võiks. Uus väljak voolab orgaaniliselt majade vahel ja toob Valgast esile parima. See koht ei kisa tähelepanu järele, väljak on rahulik ja tasakaalukas, mitte enesekeskne Instagrami-maastik.”

Valga keskväljak oli ka Delfi portaalide moodnekodu.ee ja dekor.ee lugejate lemmik.


Foto: Maris Tomba

                                                                                              * * *

Koostööpreemia – Paide keskväljaku ruumieksperiment 2017-2019. Autor Elo Kiivet. 2019. aastal töötasid projektis kaasa ka Kalle Komissarov ja Kadri Kallaste. Projekti eestvedaja Maiko Keskküla, projektijuhid Kaspar Tammist ja Tiit Kanne.

Žürii kommentaar:

„Paide ruumieksperiment on katsetuskultuuri edulugu. Eksperiment tõestas, et väärikat ja aktiivset ruumi saab luua ka koos linlastega. Linnaelanike ruumilised vajadused on oskuslikult ja arusaadavalt maastikuarhitektuuri keelde tõlgitud. Selles ruumis saavad kokku mitu ebamäärast ruumiloome tegurit: kogukonna mõtted, omavalitsuse tahe, ajutine ruumilahendus, linna haarava suursündmuse (arvamusfestivali) positiivne mõju. Küsimusele, kuidas luua koos ajutist ruumi, on vastatud selgelt ja arusaadavalt: küsi inimestelt ning loo ja ehita koos nendega.“


Foto: Maris Tomba
                                                                                               
* * *

Järjepideva töö preemia – Tartu Linnavalitsus

Žürii kommentaar:

„Tartu linnavalitsus on aastaid silma paistnud läbimõeldud tegevusega inimsõbralikuma, mitmekesisema ja erinevaid liikumisviise soodustava avaliku ruumi loomisega. Oluline on seejuures olnud tahe otsida dialoogi linnaelanike, linnavalitsuse, projekteerijate ja ehitajate vahel. Tulemuseks on välialad, mis vaatamata sellele, et võivad olla ehitatud erineval ajal, mõjuvad ühtselt ja rikkalikult.“


Foto: Taevakaamera

                                                                                               * * *
Ideepreemia – Balti paviljon Veneetsia arhitektuuribiennaalil.

Kuraatorid Kārlis Bērziņš, Niklāvs Paegle, Dagnija Smilga, Laila Zariņa, Jurga Daubaraitė, Petras Išora, Ona Lozuraitytė, Jonas Žukauskas, Johan Tali. 

Žürii kommentaar:

„Veneetsia XV arhitektuuribiennaali Balti riikide ühine ekspositsioon „Balti paviljon“ oli ainulaadne. Terve Baltikumi käsitlemine ühtse ruumi ja maastikuna oli kõrgetasemeline saavutus. Kokku koguti Balti riikide maastikud ja neid on vaadeldud tervikuna, mitte riigipiiride tükeldatud osadena.“


Foto: Ansis Starks

                                                                                              * * *                                                                                        

Tudengitöö preemia – TalTechi maastikuarhitektuuri tudengite uurimistöö „Ajutine Mustamäe“

Priit Ingver, Maire Suimets, Elina Lobunkova, Birgit Pukk, Anete Tammeveski. Juhendaja Kristi Grišakov. 

Žürii kommentaar:

„Tudengiprojekt „Ajutine Mustamäe“ otsib vastuseid küsimusele, kuidas luua paremat avalikku ja poolavalikku ruumi ajutiste ja/või soodsate maastikuarhitektuuri lahendustega. Mustamäe töö vajalikkus ja mahukus on muljetavaldavad ja tekitavad aukartust. Piiratud rahaliste võimaluste juures on koostööna välja pakutud ajutised lahendused, usutav akupunktuuri meetod, mis täidab püstitatud eesmärgi – parema väliruumi loomise.“

 Tudengipreemia žürii: Martin Allik, Kristian Nigul, Merle Karro-Kalberg ja Kaja Pae.

Teisteks nominentideks EMALi aastapreemiatele olid Koidula ja Jannseni mälestusväljak Tartus (autorid Terje Ong, Kerli Irbo, Edgar Kaare), Eesti kommunismiohvrite memoriaal ja ohvitseride mälestusmärk Maarjamäel Tallinnas (autorid Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Lidia Zarudnaya, Kirke Kangro), Pärnu Iseseisvuse väljak (Jan Skolimowski, Maie Raud, Andrus Mark), Põlva keskväljak (Kaie Kuldkepp, Helen Rebane, Egon Metusala) ja Lääne tänava mänguväljak Tartus (Mirko Traks, Karin Bachmann, Uku Mark Pärtel, Kristjan Talistu, Juhan Teppart).

* * *

Kõikide arhitektuuripreemiate nominentide ja laureaatidega võib lähemalt tutvuda eesti ja inglise keeles kodulehel arhitektuuripreemiad.ee. Intervjuud autorite ja žüriiliikmetega võib lugeda ning teoste detailseid jooniseid uurida kogumikes “Eesti arhitektuuripreemiad” ja “Ruumipilt”.