Aastapreemiad

Aasta Tegu 2013

24.-25. aprillil toimus Tallinnas Balti maastikufoorum, mille raames kuulutati välja ka Eesti Maastikuarhitektuuri Aasta Tegu 2013. Eesti Maastikuarhitektide Liidu poolt välja valitud tunnustuse pälvis Katariina allee rekonstrueerimine Võrus, mille autoriteks on Tanel Breede, Sirle Salmistu ja Sulev Nurme maastikuarhitektuuribüroost Artes Terrae.

Katariina allee rekonstrueerimine Võrus oli kompleksne ja keerukas terviklahendusele orienteeritud protsess. Allee rekonstrueerimine hõlmas väga mitut projekti: tööd hõlmasid kõnni- ja sõiduteede renoveerimist, sademeveesüsteemide rajamist, joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku väljavahetamist, uue tänavavalgustuse paigaldamist, haljastuse taastamist. Artes Terrae OÜ poolt koostatud põhiprojekt hõlmas allee maastikuarhitektuurset osa, sh haljastust, teid ja pinnakatteid, valgustuse kontseptsiooni ja väikevorme.

Katariina allee rekonstrueerimise tähtsus seisneb ajaloolise linnaruumi ning selle linnakujundusliku elemendi (peatelg) revitaliseerimises (allee on linna üks vanimaid ja kompositsiooniliselt tähtsamaid osi), elukeskkonna kvaliteedi tõstmises ning kultuuripärandi säilitamises ja väärtustamises põimides sellesse kaasaegseid ja igapäevaseid vajadusi.

Maastikuarhitektuuri seisukohalt on alleede uuendamine ja asendamine alati väga problemaatiline ja emotsionaalne ülesanne, mis pakub suuri väljakutseid, kui tegu on ka looduskaitse ja muinsuskaitse huvidega. Objekt avati 6. septembril 2013.

Lisaks valiti kaks ära märgitud tegu - Emajõe kaldaplatvorm Ülejõe pargis Tartus (autor Tiit Sild) ning Viru raba vaatetorn (autor Tartu Arhitektuuribüroo OÜ).