Sillamäe Mere puiestee

Väljak/tänav
Asukoht
Sillamäe, Mere pst
Tellija
Sillamäe LV
Projekt
2005, 2017
Projekti staadium
põhiprojekt
Valmis
2016
Maastikuarhitektid
Peaprojekteerija
Artes Terrae OÜ (põhiprojekt 2005); Zoroaster OÜ (tööprojekt 2016)
Valdkond
Välisruumi ehitusprojekt
Välisruumi ehitusprojekt
Tagasi loomingu nimekirja
Sillamäe Mere puiestee on Sillamäe linnasüdame üheks tähtsamaks alaks, ühendades keskväljakut merega.

Projekti eesmärgiks oli anda rekonstrueerimislahendus Mere puiesteele ja seda Keskväljakuga ühendavale trepistikule. Töö üheks osaks oli ka tänavaga seotud mere kaldaala lahendus. Töö lähtus mahuliselt 1940-te lõpul ja 1950-te algul koostatud originaalprojekti joonistest ja tolleaegsetest fotodest. Projekt nägi ette ajaloolise ruumi taastamise, sh mere äärse osa lahenduse ajaloolises mahus, mida kunagise projekti kohaselt kunagi välja ei ehitatud. Projektiga anti lahendus ka mere äärsele mänguväljakule. Tänava tööprojekti koostas OÜ Zoroaster. Põhilahendus kooskõlastati autoriga, osad väikevormid valiti autoriga kooskõlastamata. Zoroastri lahendusega muudeti pisut väikevormide lahendusi, samuti mere äärse pergola asendiplaani.

Piltide, plaanide ja illustratsioonide autoriõigused on kaitstud ning kasutamine ilma autori loata on keelatud.