Uudised ja artiklid

Tallinna linnavalitsuses valmis mänguväljakute tegevuskava

Postitas: Sirle | Kuupäev: 08/11/2010

Allikas: Tallinna koduleht, 02.11.2010

Tallinna Keskkonnaameti koostatud avalike mänguväljakute tegevuskava aastateks 2011-2016 seab eesmärgiks kõigisse linna piirkondades piisaval hulgal moodsate ja mänguväljakute rajamise, lisaks lastele mõeldud mänguväljakutele peaks igas linnaosas olema vähemalt üks pereväljak ning mõni mänguväljak, mis pakub tegevust puuetega lastele.

 

„Nüüdisaegne mänguväljakute võrgustik on tänapäevase elukeskkonna oluline osa,“ ütles abilinnapea Deniss Boroditš. „Mänguväljakute võrgustik toetab nii laste kui ka täiskasvanute tervist ja turvalist arengut.“

 

Mänguväljakute tegevuskava koostamise ajendiks oli vajadus laste mänguväljakute arendamist ja hooldust süstematiseerida.

 

Linna strateegilised dokumendid rõhutavad mänguväljakute tähtsust - tänapäevaste mänguväljakute võrgustikku, mis toetab nii laste kui ka täiskasvanute tervist ja turvalist arengut, peetakse oluliseks elukeskkonna osaks.

 

Tegevuskavas välja toodud pindala ja mänguväljakute teenindusraadiuste põhjal on vaja Tallinna kokku 279 laste mänguväljakut ja 25 pereväljakut, millest 2010. aasta seisuga on linnas juba olemas 222 laste mänguväljakut ja 9 pereväljakut. Lisaks on vaja rajada 57 laste mänguväljakut ja 16 pereväljakut.

 

Tegevuskava näeb ette eelkõige kogu pere mänguväljakute arendamist, et pakkuda perekondadele võimalusi värskes õhus koos tegutsemiseks. Esmajärjekorras tuleb rajada peremänguväljakud Piritale, Nõmmele ja Kesklinna, kus need täna puuduvad.

 

Tallinna avalikus linnaruumis 2007. aastal tehtud inventuuri käigus registreeriti 612 laste mänguväljakut ja nende endist kohta. Suures osas oli tegemist 1970.−1980. aastatel ehitatud nõukogudeaegsete mänguväljakutega, kus enamik elemente oli muutunud kasutuskõlbmatuks ega vastanud mänguväljakute turvanõuetele. Tänaseks on enamik mänguväljakuid uuendatud ning ohutute ja heas korras mänguväljakute osakaal on kolme aastaga märkimisväärselt tõusnud.

 

Arengukava eesmärgiks on, et mänguväljakud oleksid atraktiivsed ja esteetilised, soodustamaks kasvavas põlvkonnas positiivset ja loovat ellusuhtumist. Mänguväljakud on mõeldud võimalikult mitmekesisele kasutajaskonnale, sealhulgas  erinevatele earühmadele, et pakkuda perekondadele võimalusi värskes õhus koos tegutsemiseks. Samuti peavad mänguväljakud olema ligipääsetavad ning kasutatavad ka erivajadustega lastele.

 

Tallinna linna avalike mänguväljakute tegevuskavaga saab tutvuda Tallinna koduleheküljel http://www.tallinn.ee/Tallinna-linna-avalikud-manguvaljakud ja Tallinna Keskkonnaametis, Harju 13. Ettepanekuid saab esitada e-posti aadressile Monika.Jasson[at]tallinnlv.ee 18. novembrini 2010.

 

Tegevuskava avalik arutelu toimub 18. novembril algusega kell 9 Tallinna Linnavalitsuse istungite saalis (Vabaduse väljak 7, IV korrus).

 

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!