Uudised ja artiklid

EMAL kuulutab välja konkursi “Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2018”. NB! Tähtaeg pikendatud kuni 11. maini

Postitas: EMAL | Kuupäev: 02/04/2018

Eesti Maastikuarhitektide Liit kuulutab välja konkursi 

“Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad”. 


Konkursi eesmärgiks on tunnustada väljapaistvaid saavutusi Eesti maastikuarhitektuuris ning propageerida eriala arengut. 


Lõplikud auhinnakategooriad selgitab välja žürii, kuid võimalikud kategooriad, milles kandidaate oodatakse, on alljärgnevad:


 1. Aasta avalik ruum - parim valmis ehitatud avaliku välisruumi objekt.

 2. Maastikuarhitektuuri aasta tegu - publikatsioon, sündmus, näitus, vana pärl (mõni vana korda tehtud park vms), aasta klient (kes on toetanud hea maastikuarhitektuurse lahenduse valmimist), või mõni muu maastikuarhitektuuri seisukohalt märkimist vääriv toetav otsus (nt KOV tasandil vastu võetud kava).

 3. Aasta aed - heade maastikuarhitektuursete põhimõtete järgi kujundatud aed

 4. Parim maastikuarhitektuurne kontseptsioon - tegemist on realiseerimata tööde hindamisega, heade ideedega, näiteks konkursside tööd.

 5. Aasta tudengiprojekt - kursusetöö või muu ülikoolis õppimise perioodil koostatud projekt, tekst, muu teos või korraldatud sündmus, mis on valminud/toimunud perioodil 2016 september - 2018 aprill.

 6. Koostööpreemia – tunnustatakse esile tõstmist väärivat objekti, mille terviklikkus sündis läbi hästi toiminud koostöö (näiteks arhitekti, maastikuarhitekti ning sisearhitekti ja/või inseneri, ehitaja, omaniku või teiste osapoolte vahel). Preemia välja andmisega propageeritakse ja tunnustatakse erialaspetsialistide omavahelist koostööd hea avaliku ruumi loomisel.


Osavõtutingimused:

 • Konkursile võib esitada vaid varem nomineerimata teoseid. Lubatud on varem esitatud tööd.
 • Ajavahemik, millal kandideerivad objektid peavad olema valminud, on tagasiulatuvalt kuni 5 aastat (2013 jaanuar - 2018 aprill, tudengiprojektil 2016 september - 2018 aprill)

Kandidaatide esitamine:

 • Kandidaatide esitamise õigus on kõigil eraisikutel ja asutustel.
 • Kandidaadi esitamiseks saata avaldus, kus on ära märgitud:

     o  preemia kategooria, milles kandidaat esitatakse

     o  objekti/teo/sündmuse/projekti vms täielik nimetus (ja aadress)

     o  objekti/teo/sündmuse/projekti vms autor (või autorid) ja tema kontaktandmed    (meiliaadress, aadress, kontakttelefon)

     o  vajadusel projekteerimismeeskonna (kaastöötajate) nimed ja kontaktandmed

     o  teose/objekti/sündmuse valmimise aeg.

     o  Objekti/tegu/sündmust/projekti tutvustav graafiline materjal  

     o  Kui tegemist on privaatse ruumiga, siis omaniku või tellija nõusolek objekti      
         külastamiseks ja tema andmed

 • vabas vormis kaaskiri, mis põhjendab kandidaadi esitamist
 • graafiline materjal, milles peab sisalduma:

     o   projekti korral projektlahenduse olulisemad joonised (.pdf)  

     o   vähemalt 5 illustreerivat fotot (.jpg)


 • Avaldus saata aadressile tegu@maastikuarhitekt.ee.

 • Kandidaatide esitamise tähtajaks on 11. mai 2018


Žürii:

 • Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad välja maastikuarhitektidest ja arhitektidest koosnev žürii.

 • Eesti Maastikuarhitektide Liidul on õigus heatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta preemiad välja andmata.

 • Žüriil on õigus kandidaate nomineerida sobivamas kategoorias, vajadusel luua täiendav preemiakategooria ning anda välja lisatunnustusi.

 • Preemia nominendid avalikustatakse pärast žürii otsuste tegemist. Esialgsete kandidaatide nimekirja ei avalikustata.

 • Preemiad kuulutatakse välja Eesti Arhitektuuripreemiad 2018 auhinnatseremoonial.

Lisainfo aadressil info@maastikuarhitekt.ee

Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate välja andmist toetab Eesti Kultuurkapital.Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!