Uudised ja artiklid

Eesti Maastikuarhitektide Liit alustab kutsetunnistuste väljastamist

Postitas: emal | Kuupäev: 10/06/2013


Kutsetunnistuse taotlemine on sätestatud hindamisstandardiga, mille leiate kutsekoja koduleheküljelt Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 hindamisstandard.Maastikuarhitekti kutset on võimalik taotleda kolmel tasemel:


  • Diplomeeritud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltimgimuseks on magistrikraadi olemasolu.
  • Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltingimuseks on magistrikraadi ja neljaaastase töökogemuse olemasolu.
  • Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, mille taotlemise eeltingimuseks on doktorikraadi või muu sellega võrreldava akadeemilise kraadi olemasolu või on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud loovisikuga.Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab seda, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist. Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist.Diplomeeritud maastikuarhitekt (tase 7) töötab maastikuarhitektuursete objektidega avalikus või poolavalikus ruumis volitatud maastikuarhitekti juhendamisel või piiratud vastutusulatusega ning mitteavaliku ruumi objektidega iseseisvalt.


Volitatud maastikuarhitekt (tase 7) on spetsialist, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama ehitatud keskkonda.

Volitatud maastikuarhitekt on võimeline andma tavapäraseid eksperthinnanguid oma erialal. Vajadusel osaleb maastikku puudutavate kohalike võistluste žüriides ning on võimeline töötama riigi ja kohalike omavalitsuste asutustes vastava ala asjatundjana.


Volitatud maastikuarhitekt-ekspert (tase 8) on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumiliste planeeringute ja maastikuarhitektuursete ehitusprojektide terviklahendusi ning hindama maastikku ja ehitatud keskkonda. Töötab välja uusi meetodeid tööülesannete lahendamiseks.


Lisaks on kutsesüsteemi osa ka maastikuarhitekti eetikakoodeks.

 


Kutse taotlemiseks valmistage ette kõik nõutud materjalid ja saatke taotlus aadressile kutse@maastikuarhitekt.ee.


Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses "perenimi_eesnimi_faili sisu kajastav märksõna". Kuna failid võivad olla e-postiga saatmiseks liiga mahukad, siis täpsed juhtnöörid failide esitamiseks saate peale taotluse esitamist. Samale aadressile võib saata ka küsimused, mis jäävad õhku peale kõigi dokumentidega tutvumist.


Kutsekomisjon tuleb kokku vähemalt üks kord aastas ja esimene taotluste esitamise tähtaeg on 1. august 2013.


Maastikuarhitekti kutseandmist kureerib Nele Nutt.

Viited

Email again:

Kommenteeri!

Nimi
E-mail
Kommenteeri

Kirjuta siia esimene kommentaar!