Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks esitatavad dokumendid

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 ja volitatud maastikuarhitekt, tase 7 kutsete taotlemiseks ning taastõendamiseks esitatavad materjalid tuleb esitada digitaalselt (pdf) ja paberkujul köidetuna ühte A4 formaadis kausta (va materjalid (tööd), mis esitatakse eraldi kaustadena):

1) vormikohane avaldus (vt hindamisstandardi lisa 1),
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart),
3) haridust tõendava dokumendi koopia(d),
4) varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d),
5) täiendkoolituse läbimise korral seda tõendava dokumendi koopia(d),
6) elulookirjelduse soovituslik vorm (vt hindamisstandardi lisa 2), millele võidakse lisaks nõuda täiendavaid dokumente,
7) materjalid (tööd),
8) eneseanalüüs (vt hindamisstandardi lisa 3),
9) kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument.
                         
                                                                                           
                                                          
                                                                Registreerida saab SIIN