Kutse taotlemise eeltingimused

  • Volitatud maastikuarhitekt, tase 7
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 on erialase magistrikraadiga või sellega võrdsustatud haridusega isik, kellel on vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omastamist.

  • Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert on tippspetsialist, kellel on doktorikraad või muu sellega võrreldav akadeemiline kraad või on ta rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, kes on võimeline iseseisvalt ja omal vastutusel koostama, hindama ja juhtima maa-alade, linnade ja asulate ruumilisi planeeringuid ja maastikuarhitektuursete objektide ehitusprojekte ning hindama ehitatud keskkonda. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert 8. kutsetasemel:
1) Vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul;
2) Magistri- või sellega võrreldava maastikuarhitektiõppe edukas läbimine;
3) Lisaks vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:
a) on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
b) on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
c) on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
d) on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;
e) on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses:
f) on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
g) on kirjutanud erialase õpiku või olulise osa õpikust;
h) on erialase raamatu autor või üks autoritest;
i) on valitud esinema rahvusvahelisel maastikuarhitektuurinäitusel;
j) on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
k) on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
l) on tegev/ tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/ või teadustöö valdkonnas;
m) on koostanud erialaseid metoodikaid.

  • Kutse taastõendamise tingimused
Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taastõendamisel vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taastõendamisel vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 8. taseme volitatud maastikuarhitekt-eksperdina viimase 10 aasta jooksul.
                         
                                                                                           
                                                          
                                                                Registreerida saab SIIN