Loometoetus ja loomestipendium
Küsimused: info@maastikuarhitekt.ee
Taotlused: juhatus@maastikuarhitekt.ee

Nii toetust kui stipendiumi saab taotleda jooksvalt kogu aasta vältel esitades avalduse juhatuse nimele aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Taotlus vaadatakse komisjoni poolt läbi 45 päeva jooksul. 

Komisjon võtab arvesse nii liikmemaksu tasumise ajalugu kui ka loomeregistri täitmist. Loomeregister on leitav Ettevõtjaportaalist (peale sisse logimist valige Loomeliidud), kus tuleb valida ülemisest sakist „Loomeregister“. Antud vaates on näha kõik varem sisestatud isiku teosed. Vajutades nupul „Lisa teos“ avaneb aken, kus tuleb täita vähemalt kõik need väljad, mis on märgitud punase tärniga (nende väljade 
täitmine on kohustuslik).

20. mail 2016. a. toimunud üldkoosolek kinnitas loometoetuse ja loomestipendiumi eraldamise komisjoni koosseisus:
 1. Sulev Nurme
 2. Toomas Muru
 3. Valdeko Lukken - esimees
 4. Mare Maran
 5. Rutt Piir
 6. Veronika Valk - Kultuuriministeeriumi esindaja

Loometoetus
Loometoetuse taotlemiseks täida loometoetuse avaldus ja saada aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Komisjon teeb otsuse 45. päeva jooksul ja annab sellest sulle e-kirja teel teada.

Kes saavad toetust taotleda? 
Juhul kui sa ei saa loometegevusest sissetulekut ja vastad kõigile allpool loetletud tingimustele saad taotleda loometoetust (Loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata loometegevusest saadav sissetulek, mille suurus ei ületa poolt loometoetuse suurusest kuus (2017. aastal on see 470/2=235 eur (brutotulu)).
 • ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel (näiteks käsundusleping, töövõtuleping); 
 • on vanuses 16. aastat kuni vanaduspensioni eani; 
 • ei ole saanud vähemalt loometoetuse taotlemisele eelneval kuul võlaõigusliku lepingu (nt töö-, müügi-, üüri-, käsundus- või töövõtulepingu) alusel tulu; 
 • ei õpi õppeasutuses päevases ehk statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (akadeemilisel puhkusel olija võib toetust taotleda); 
 • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses; 
 • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni; 
 • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel; 
 • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool vabakutselise loovisiku loometoetuse suurusest. 

Loometoetusega üheaegselt võib loovisik saada Kultuurkapitali stipendiume ja loomeliidu stipendiume.

Toetust arvestatakse alates taotluse esitamise kuupäevast tagasiulatuvalt.

Loomestpiendium
Loomestipendiumi taotlemiseks täida loomestipendiumi avaldus ja saada aadressile juhatus@maastikuarhitekt.ee. Komisjon teeb otsuse 45. päeva jooksul ja annab sellest sulle e-kirja teel teada. 

Mille jaoks saab stipendiumi?
Stipendiumi saab taotleda loometegevuse toetamiseks ja sellega seotud täiendusõppeks. Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. 
Mõned näited, milleks saab stipendiumi taotleda:
 • loominguline enesetäiendus;
 • näituse ettevalmistus;
 • uurimistöö, mis toetab erialast tegevust;
 • konkreetse teose loomine;
 • kursusel/koolitusel osalemine;
 • Varasemast olemasoleva teose edasiarendamine;
 • õppestipendium (kõrg)koolis õppimiseks;
 • osalemine (ühis)näitusel;
 • residentuuris/loomelaagris osalemine;
 • töövahendite ost;
 • õppereis, ekspeditsioon (sõidu- ja majutuskulud);
 • ateljee/stuudio rent;
 • trükise koostamine ja väljaandmine;
 • ...