Eesmärgid 2009-2010

 

> Eriala määratlemine, tegevusvaldkondade kirjeldamine

> Kutsestandardite väljatöötamine ning kutsetunnistuste väljaandmise käivitamine

> Loomeliiduks kandideerimine

> EFLA liikmeks astumine

> EFLA kongressi korraldamine Eestis 2011

> Eesti maastikuarhitektuuri kaardistamine (loomeregister)

> Õppekvaliteedi kontroll, sh vilistlaste küsitlus (jaan 2009), andmete töötlus

> Eriala ajakirja väljaandmine

> Maastikuarhitektuurikuu korraldamine aprillis, DisainiÖÖ korraldamise koostöö

> Koostöö tõhustamine teiste eriala liitude ja organisatsioonidega (nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt)

> Koolitused, seminarid ja vestlusõhtud nii liikmetele kui ka laiemale huvigrupile

 
                         
                                                                                           
                                                             
                                                                Registreerida saab SIIN